Tarım Kredi Kooperatifleri

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-10 (2021-2022 Spring);04
Abstract

Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilerin çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuş ve üyelik koşulları Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ile belirlenmiştir. Kooperatiflerin bütçesi üyelerin kendi öz kaynakları ve Ziraat Bankası tarafından oluşturulmuştur. Kredi vermenin yanı sıra çiftçilerin gübre, zirai ilaç, yem, tarım alet ve makinaları ve ender olarak da bazı tüketim maddeleri gibi zirai giderleri de kooperatifler tarafından karşılanmaktadır.1 Kooperatifler çiftçilere kredilerini ödemeleri konusunda imkanlar sunmakta ve ödeyemeyecekleri durumlarda kolaylıklar sağlamaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaptıkları çalışmaların faydalarının görülmesi ile birlikte üye sayıları yıldan yıla artmış ve kooperatifçilik sistemi hızla yayılmıştır.


Tarım Kredi Kooperatifleri were established to protect the interests of producers. Cooperative establishment and membership conditions are determined by the Law on Tarım Kredi Kooperatifleri. The budget of the cooperatives is formed by the members' own resources and Ziraat Bank. In addition to lending, the agricultural expenses of the farmers such as fertilizers, pesticides, feed, agricultural tools and machinery and rarely some consumer goods are also covered by the cooperatives. It is seen that Tarım Kredi Kooperatifleri are not only focused on production and sales, but also attach importance to the relationship between the farmer and the farmer, with the opportunities they offer to farmers to pay their loans and the facilities they provide in case they cannot pay. With the benefits of the work done by Tarım Kredi Kooperatifleri, the number of members increased from year to year and the cooperative system spread rapidly.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)