İzzet Arslan'ın anılarıyla: Kunuri Muharebeleri

Date
2020
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST 200-14 (2019-2020 Spring) ; 5
Abstract

26-30 Kasım 1950 tarihleri arasında Kore Savaşı'nda gerçekleşen Kunuri Muharebeleri, Kore'ye giden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk muharebeleridir. Kunuri Muharebelerinde Türk birlikleri Birleşmiş Milletlerin geri çekilmesinde zaman kazandırmayı amaçlamıştır. Türk askerlerinin Kore Savaşı'na katılması ve Kunuri Muharebelerinde üstlendiği etkin rol, NATO'ya girme sürecine katkıda bulunmuştur. Kunuri Muharebelerinde savaşmış askerlerden biri de İzzet Arslan'dır. İzzet Arslan Kore'de bulunduğu sürece pek çok mektup yazmış, köy odasına yazdığı bir mektubunda Kunuri Muharebelerinin gelişimini anlatmıştır. Bu mektuplar ve diğer kaynaklardan yola çıkarak Kunuri Muharebeleri incelenecektir.


The Kunuri Battles, which took place between 26-30 November 1950 in the Korean War, are the first battles of the Turkish Armed Forces that went to Korea. In Kunuri Battles, Turkish troops aimed to save time in the withdrawal of the United Nations. The participation of Turkish soldiers in the Korean War and the active role played in the Battle of Kunuri contributed to the process of joining NATO. One of the soldiers who fought in the Battle of Kunuri is Izzet Arslan. Izzet Arslan wrote many letters while he was in Korea and explained the course of the Battle of Kunuri in a letter he wrote to the chamber of village. Based on these letters and other sources, the Kunuri Battles will be examined.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kunuri, Kunuri Muharebeleri, Kore, Kore Savaşı, İzzet Arslan, Kore Gazisi, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, Kunuri Battle, Korea, Korean War, Izzet Arslan, Korean Veteran, South Korea, North Korea, China
Citation
Published Version (Please cite this version)