Endüstriyel futbol, Passolig ve taraftar aktvizmi: Alkaralar örneği

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Günümüz şartlarında modernleşen ve endüstriyel bir alan haline gelen futbolun tarihsel değişimi sonucu, taraftarlar artık birer tüketici haline gelmişlerdir. Futbol kulüpleri, yatırımcıların piyasada para kazanmak amacıyla kurdukları yatırım araçları haline gelmiş, yüksek maliyetlerle inşa edilen statlarda basılı bilet karşılığı seyir sistemi yerini ülkemizde “Passolig”e bırakmıştır. Gözetleme kültürünü besleyen Passolig sayesinde holiganlıklar ve tehlike yaratabileceği varsayılan seyircilerin statlardan uzaklaştırılacağı düşüncesi bu sisteme geçişte etkili olmuştur. Bu makalede Ankara’da 1900’lü yılların başında kurulan Gençlerbirliği’nin taraftar gruplarından en önemlilerinden biri olan “Alkaralar”ın değişen ve endüstrileşen futbola karşı tutumlarını, Passolig sistemi hakkındaki düşünceleri, demografik yapıları ve özellikleri incelenecektir. Alkaralar’ın endüstriyel futbola bakış açıları ve Passolig’e karşı duruşlarının diğer taraftar gruplarından daha farklı olmasından dolayı, Alkaralar’ın makalede incelenmesine karar verilmiştir.


As a result of the historical change of football, which has become a modernized and industrial field in today's conditions, fans have now become consumers. Football clubs have become investment tools established by investors in order to make money in the market, and the audience entrance system with exchanging for printed tickets in stadiums built at high costs has left its place to “Passolig” in our country. Thanks to Passolig, which contributes to the culture of surveillance, the idea that hooligans and spectators that are supposed to create danger will be removed from the stadiums has been effective in the transition to this system. In this article, the attitudes of the "Alkaralar", one of the most important supporter groups of Gençlerbirliği, which was founded in Ankara in the early 1900s, towards the changing and industrializing football, their thoughts about the Passolig system, their demographic structures and characteristics will be examined. Since Alkaralar's perspectives on industrial football and their stance against P

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Football, Passolig, Alkaralar, Gençlerbirliği, Surveillance, Industrialized football
Citation
Published Version (Please cite this version)