Bir iktisatçı: Korkut Boratav

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kuruluşu üzerine, Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde komünizmin yayılmasına karşı uygulanan mücadele kapsamında, Türkiye’de birçok sol tandanslı fikir insanı devlet kadrolarından tasnif edilmiştir. Bu kişilerin içinde, dönemin en önemli dil bilimcilerinden biri olan değerlendirilen, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Halk Edebiyatı Kürsüsü Başkanı olan Pertev Naili Boratav yer almaktadır. İlerleyen dönemlerde Pertev Naili Boratav’ın oğlu olan ve alanının en önde gelen akademisyenlerinden biri olarak bilinen iktisatçı Korkut Boratav da benzer sebeplerden dolayı görevinden tasfiye edilmiştir. Korkut Boratav, Marksist iktisat anlayışının Türkiye’de gelişmesinde oynadığı rolün yanı sıra, Türkiye iktisat tarihine dair yaptığı incelemelerle birlikte iktisat camiası içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Bu araştırmada Boratav ailesinden başlamak üzere Korkut Boratav’ın hayatı, eserleri ve Türkiye iktisat tarihine yaptığı katkılar anlatılmıştır.


Especially after the establishment of the Russian Soviet Federative Socialist Republic, under the influence of an anti Communism campaign led by the United States of America, many left-leaning statesmen and intellectuals were dismissed from their civil service positions. One of those people was Pertev Naili Boratav, who has been perceived as one of the most distinguished linguists of his time and was also the chair professor of folk literature at the Ankara University’s Faculty of Language and History – Geography. In the following periods, Korkut Boratav, son of Pertev Naili Boratav, who was a leading academician in the field of economics, had also been dismissed from his civil service position due to the similar reasons that led to the dismissal of his father, Pertev Naili Boratav. Korkut Boratav, apart from the profound impact he had on the development of cognisance of Marxist economics in Turkey, also had gained a foothold due to his valuable contributions through his analysis of the economic history of Turkey. This article will elaborate on his private life, his works and his contributions to the economic history of Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Boratav ailesi, Pertev Naili Boratav, Korkut Boratav, Türkiye iktisat tarihi, 1980 askeri darbesi, Boratav family, Economic history of Turkey, 1980 military coup
Citation
Published Version (Please cite this version)