Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden: Fatma Şakir Memik

Date
2020
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-10 (2019-2020 Fall) ; 10
Abstract

Fatma Şakir Memik, 1903 yılında Safranbolu'nun Akören doğmuş, doktor, hayırsever, siyasetçi ve Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden biridir. Hayatını çoğunlukla İstanbul'da geçirmiş olan Memik, tıp eğitimini Tıbbiye Mektebi'nde tamamlayıp 1929 yılında birincilikle mezun olmuştur. İhtisasını Vakıf Gureba Hastanesinde tamamlayıp 1934 yılında dahiliye uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 5 Aralık 1935 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden biri olarak seçilen Fatma Memik, görevini iki yıl boyunca devam ettirmiştir. Görevi sırasında ulusal ve yerel çalışmalarda yer almıştır. Bu çalışmalara örnek olarak Edirne'de Meriç Nehri taşkınlarına alınan önlemler, Kardemir Demir Çelik Fabrikasının kuruluşu ve sağlık çalışanlarına verilen haklar örnek gösterilebilir. Bir hayırsever olan Fatma Memik, hayatı boyunca yardıma ihtiyacı olan kişilere ücretsiz sağlık hizmeti sağlamış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalışmış ve öğrencilere burs sağlamıştır. Fatma Memik, çalışmaları ve yardımseverliği ile hayatı boyunca toplumsal cinsiyet algısında, yerel ve ulusal yapılanmalarda ve Atatürk ilke ve düşüncelerinin devamlılığında örnek biri olmuş ve sonraki nesile bu değerlerin aktarımında etkili bir kadın figürü olmuştur. Bu çalışmada Fatma Memik'in hayatı, yaşadığı zorluklar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne olan etkileri incelenmiştir.


Fatma Şakir Memik, born in 1903 in Akören Village, Safranbolu, Turkey, was a Turkish doctor, philanthropist and politician and is one of the first female deputies in the Grand National Assembly of Turkey. Memik, having lived in İstanbul most of her life, has completed her education in the field of medicine in "Tıbbiye Mektebi" in 1929, graduating as valedictorian. Having completed her medical specialty in Vakıf Gureba Hospital, she had started working as an internist in 1934. After women had been given the right to elect and be elected in Turkey at December the 5th, 1935, Fatma Memik was selected as one of the first female deputies and continued her work for 2 years. She has worked on local and National issues throughout her during her duty as a deputy. She has partaken in resolving issues such as the flooding of the Meriç River, the foundation of Kardemir Iron and Steel Factory and rights o health personnel. Memik, being a philanthropist, has helped people throughout her life by providing free healthcare, working Child Protection Agency and providing scholarships to those in need. Fatma Memik, through the efforts and work of her life, has become an important female role in the establishment of social gender perceptions in Turkey, certain local and national re-structuring and the continuation of Ataturk's principles and thoughts for next generations. In this work, Fatma Memik's life, the difficulties in her life and her impact on the Republic of Turkey has been examined and analyzed.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kadın, Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Doktor, Toplumsal cinsiyet, Hayırsever, Safranbolu, Edirne, Women, Deputy, Grand national assembly of Turkey, Doctor, Gender philanthropist
Citation
Published Version (Please cite this version)