ODTÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün tarihi

Date
2020
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

ODTÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1958 yılında kurulmuştur. Yurt dışında doktoralarını tamamlayan öğrencilerin ODTÜ EEMB’ye geri gelmesi ile zaman içerisinde eğitim kalitesi yükselmiştir. Döneminin siyasi sıcaklığı ve yaşanan siyasi olaylar, genel olarak tüm üniversiteyi ve direkt olarak bölümü olumsuz etkilemiştir. 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi ve pek çok diğer siyasi olay sonucu yapılan boykotlara rağmen ODTÜ EEMB, eğitimi telafi etmek için çözümler üretmiştir. ODTÜ EEMB mezunları üniversitede aldıkları yüksek eğitim sayesinde birçok şirkette çalışma imkanı bulabilmiş, aynı zamanda birçok başka şirketin ve fabrikanın da kuruculuğuna yardımcı olmuşlardır. ODTÜ EEMB Türkiye’de başka elektrik-elektronik bölümlerinin de kurulmasında öncü olmuş, elektrik mühendisliğinin Türkiye’de gelişmesinde ve yayılmasında önemli bir etkisi olmuştur.


METU Electrical - Electronics Engineering was founded in 1958. With students returning to METU who had done their doctorates abroad, the quality of education increased substantially. Political heat and political acts of its time negatively affected the university as a whole and the faculty directly. Despite the 12 March Memorandum, the 12 September Coup and many more boycotts, METU came up with creative solutions to make up for the education. Thanks to the high-level education they received in the university, graduates of METU EEE had the opportunity to work in many companies and they also helped with creating many factories and companies. METU EEE led to the establishment of other electrical - electronics engineering faculties in Turkey and had an important role in the improvement and spread of electrical engineering in Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Elektrik mühendisliği, Elektrik - Elektronik mühendisliği, ODTÜ, Üniversite tarihi, Electrical engineering, Electrical - Electronics engineering, METU, University history
Citation
Published Version (Please cite this version)