Süslemede simetrinin etkisi

Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Gazi Eğitim Fakültesi
Abstract

Süsleme (tessellation); latince tessela (antik Roma mozaiklerinde kullanılan küçük fayans yada köşeli taşa verilen ad) kelimesinden gelmektedir. Britton, Seymor (1989) çalışmasında, süsleme, bir ya da daha fazla biçimde yapılmış, hiç boşluk kalmadan ve çakışma olmadan yüzeyi tamamen kaplayan bir desen olarak tanımlanmış, süslemeler iki boyutlu veya üç boyutlu da olabileceğini ve üç boyutlu süslemeler boşluğu kaplar iken iki boyutlu süslemeler yüzeyi kapladığını ifade etmişlerdir. Süsleme yapılırken farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerin içinde simetri çeşitlerinin kullanıldığı görülmektedir. Simetri; sanatçıların, mimarların ve bilim adamlarının bir çalışmadaki ahenkli düzeninde, bir heykelde, bir yapıda veya kristaller gibi doğa harikalarında ya da bitki, hayvan formlarında görülmektedir. Matematiğin bütününe bakıldığında da birçok alanda simetri kavramıyla karşılaşmak mümkündür. Field, Golubitsky (2009)'e göre simetri bir yaklaşımdır. Bu çalışmada orijinal çizimler kullanılarak; simetrinin çeşitleri, süsleme tekniklerinin (simetri çeşitleri ile) örnekleri verilmiş, simetri çeşitleri ile örüntü oluşturulup teknikleri nasıl uygulanacağı süslemenin nasıl oluşturulabileceği gösterilmiştir. Bu çalışma ile simetri ve süsleme sanatına yeni bir bakış getirilmiş olup ilgili literatüre yeni bir katkıda da bulunulmuştur.


Tessellation comes from the word “tessela” (the name of cornered stone or small tile utilized in the archaic Rome tessellations). Britton, Seymour (1889) tessellation is identified as a pattern which completely covers the surface being made one or more than one way, leaving no spaces and no congruties, tessellation can also be two or three dimensional and while the three dimensional ones cover the space, two dimensional ones cover the surface at their study. Making tessellation, different technics are used. It can be seen that varieties of symmetry are used within these technics. Symmetry is seen in the harmonized array in a study made by the artists, arthitects and scientists, in a sculpture, in a construction or in natural wonders as the crystals or in the forms of plant or animal. When the Mathematic is wholly analyzed, it is possible to encounter the concept of symmetry to numerous fields. Symmetry is an approach according to Field, Golubitsky (2009). By using original designs in this study; the examples of varieties of symmetry and the technics of tessellation (with varieties of symmetry) were given, how to create the symmetry and how to apply the technics by making tessellation with varieties of symmetry were shown. With this study, not only a new aspect to tessellation and symmetry was brought but also a new contrubition to the literature was found.

Description
Keywords
Simetri, Yansıma, Dönme, Öteleme, Ötelemeli yansıma, Örüntü, Süsleme, Symmetry, Reflection, Rotation, Glade-reflection, Pattern, Tessellation
Citation