Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü tarihi

Date
2020
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

İnsanlık ağaca şekil vermeyi ilk keşfettiğinden beri birçok evde bir ahşap ürün bulunmaktadır. Bu ahşap ürünlerin doğru üretimini sağlamak amacıyla Türkiye'de kurulmuş olan başlıca bölüm Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğidir. Günümüzde Hacettepe Üniversitesinde sadece Yüksek Lisans eğitim olarak verilmeye devam etse de, Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği aktif lisans eğitimi verdiği 30 yıl içerisinde alanında yetkin birçok kişi yetiştirmiştir. Her ne kadar bu bölüm oldukça önemli olsa da günümüzde çok fazla bilinmemektedir. Bu sebepten dolayı hem ağacı doğru kullanmayı bilenler hem de özellikle bu kişilerin eğitimlerine ışık tutmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümünün tarihi araştırma konusu olarak tercih edilmiştir. Bu araştırma konusu kapsamında elde edilen bilgiler ışığında bölümün kuruluşundan kapanışına ve hatta sonrasına kadar uzanan dönem kronolojik olarak bu çalışmada aktarılmaktadır. Bu konuya dair birincil kaynaklar çoğunlukla bölümün mezunları veya hala öğretim görevlisi olan kişilerden oluşmaktadır. Bölümün geçmişi hakkında günümüzde detaylı durum bilgisine resmi kaynaklardan ulaşılamadığından birincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Ağacın önemi, tarihsel dönüşümü ve kullanımı ile başlayan bu araştırma yazısı Hacettepe Üniversitesi tarihi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği'nin kurulması, kapanışı ve kapanışından sonra yaşananları detaylı bir şekilde aktarmak için yazılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümünün tarihini anlattığımız bu çalışma, birincil kaynaklardan yararlanan bir "ikincil kaynak" niteliği taşımaktadır.


Ever since humanity discovered how to carve wood, every home started to house products made of timber. One of the main departments in Turkey for higher education, which created to ensure that these products are made correctly, is the Wood Products Industrial Engineering. Although nowadays the department only continues education as a graduate school, Wood Products Industrial Engineering has educated many people during its thirty years of undergraduate period. This department is a very important one when it comes to wood products, albeit, not well known in our contemporary era. Because of this, we have chosen to shed some light on the Wood Products Industrial Engineering and its graduates as the topic of our research. In the light of the information obtained within the scope of this research, periods since the founding of the department, closure of the department and even the period after the closure has been written in a chronological order in our paper. The primary sources of this project are mostly consisting of graduates of the department and instructors who are continuing to teach even today. Since it was not possible to reach detailed information about the department on official sources, we opted to get help from our primary sources. The paper, which starts with the importance of wood, historical transformation and the usage of wood continues with the history of Hacettepe University, founding and closure of the Wood Products Industrial Engineering and the period after the closure, aims to give out detailed information on what really happened. Our work which introduces the history of Hacettepe University Wood Products Industrial Engineering can be perceived as a "secondary source."

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ağaç, Hacettepe Üniversitesi, Endüstri mühendisliği, Mesleki eğitim, Ağaç işler, Tree, Hacettepe Unıversity, industrial engineering, Vocational education, Woodworking
Citation
Published Version (Please cite this version)