Karşıyaka’da nesiller boyu süren bir kültür: Küçük Avcı Kurukahvecisi

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahı̇m Mert Öztürk, HIST200-5 (2021-2022 Spring);5
Abstract

Türk Kahvesi, Türk halkının yıllardan beri tükettiği geleneksel bir içecektir. Bu araştırmada öncelikle Türk kahvesinin Türk mutfağına girişi ve sonrasında, asıl araştırma konusu olan Küçük Avcı’nın da bulunduğu, İzmir’deki kahve ve kahvehane kültürünün gelişimi araştırılacaktır. İzmir, Karşıyaka’da seksen üç yıldır bir sembol haline gelmiş ve dört kuşaktır iş yapan Küçük Avcı Kurukahvecisi’nin kuruluşu başlığı altında, kurucu Mehmet Avcı’nın sektöre atılması ve markaya giden adımlar incelenecektir. Küçük Avcı’nın markalaşma süreci, devamında markayı etkileyen devlet politikaları ve markanın tarihsel süreçte karşılaştığı sorunlar ele alınacaktır. Sonrasında da Karşıyaka halkının markaya olan yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Bir sonraki bölümde ise markanın değişen zaman ve koşullar karşısındaki tutumu ve politikaları incelenecektir. Bu da teknolojik gelişmeler, değişmekte olan kahve kavurma yöntemleri, pandemi süreci, internet üzerinden satış ve küresel olayların markaya etkisini içermektedir. Bu doğrultuda Küçük Avcı Kurukahvecisi’nin kuruluşu, Karşıyaka’nın bir sembolü haline gelmesi ve böylesine köklü bir markanın gelişen ve değişen dünya düzeni karşısındaki tutum ve politikaları incelenmektedir.


Turkish coffee is a traditional beverage that Turkish people have been consuming for years. In this particular research, firstly, the introduction of Turkish coffee into Turkish cuisine and then the development of coffee and coffeehouse culture in İzmir, including Küçük Avcı, who is the main research subject, will be examined. Under the title of the establishment of Küçük Avcı Kurukahvecisi, which has become a symbol for eighty-three years in İzmir, Karşıyaka and has been in business for four generations, the introduction of founder Mehmet Avcı to the sector and the steps leading to the brand will be examined. The branding process of Küçük Avcı, government policies affecting the brand and the problems encountered in the historical process of the brand will be discussed. Afterwards, the approach of the people of Karşıyaka to the brand will be underlined. In the next section, the attitude and policies of the brand against changing times and conditions are emphasized. This includes technological developments, changing coffee roasting methods, the pandemic process, online sales and the impact of global events on the brand. In this direction, the establishment of Küçük Avcı Kurukahvecisi, it is becoming a symbol of Karşıyaka, and the attitudes and policies of a rooted brand against the developing and changing world order are examined.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)