Çukurova Holding: Kuruluşu ve büyüme süreci

Date
2020
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu çalışmada, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde, ekonomik alanda yapılan kalkınma planları ve bu planlar doğrultusunda kurulan Çukurova Holding'in, Çukurova Bölgesi ve ülke ekonomisindeki yeri ele alınmıştır. Çalışma, dönemin ülke ekonomisini, dönemdeki sanayileşmeyi, dönemde izlenen politikaları, ilk başta dokuma fabrikası olarak kurulan, daha sonra gelişmesiyle birlikte holdinge dönüşen Çukurova Grubu'nu araştırmıştır. Ayrıca 1966 yılında holdingin başına geçen Mehmet Emin Karamehmet'i, hayatını ve şirkete getirdiği yenilikleri de incelemiştir. Bunlara ek olarak, Çukurova Holding'in telekomünikasyon ve iletişim alanında ülkeye getirdiği yeniliklere de değinilmiştir.


In this study, the development plans that were made upon the economic sense in the early republic period, and the economical importance of Çukurova Holding, which was established upon these plans, for Çukurova region and the country are handled. This study researches the economy and the industrialization of the country, and the policies that were followed in this period, and The Çukurova Group which was first established as a textile factory and then turned into holding after its development. It also studies thelife of Mehmet Emin Karamehmet who became the chairman in 1966 and the innovations made by him. In addition to these the innovations on telecommunication made by Çukurova Holding are mentioned.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Çukurova bölgesi, Ekonominin millileşmesi, Sanayileşme, Erken Cumhuriyet Dönemi, Dokumacılık sektörü, Region of Çukurova, Nationalisation of the economy, industrialization, Early period of Republic, The sector of textile industry
Citation
Published Version (Please cite this version)