Çarpmasız yapay sinir ağı

Date
2015-05
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015 - Proceedings
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
2416 - 2418
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu bildiride çarpma işlemi kullanmadan oluşturulan bir Yapay Sinir Ağı (YSA) sunulmaktadır. Girdi vektörleri ve YSA katsayılarının iç çarpımları çarpmasız bir vektör işlemiyle hesaplanmıştır. Yapay sinir ağının eğitimi sign-LMS algoritması ile yapılmıştır. Önerilen YSA sistemi, hesap gücü kısıtlı olan veya düşük enerji tüketimine ihtiyaç duyulan mikroişlemcilerde kullanılabilir.


In this article, a multiplication-free artificial Neural Network (ANN) structure is proposed. Inner products between the input vectors and the ANN weights are implemented using a multiplication-free vector operator. Training of the new artificial neural network structure is carried out using the sign-LMS algorithm. Proposed ANN system can be used in applications requiring low-power usage or running on microprocessors that have limited processing power. © 2015 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)