Giresun'un Yağlıdere ilçesinden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç

Date
2018
Authors
Ünver, Beril
Öztürk, Ceyda Selin
Ertürk, Elif
Balkız, Karya Naz
Özkılıç, Kerem
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-13 (2017-2018 Spring) ; 2
Abstract

Giresun’un Yağlıdere ilçesinden Amerika’ya göç, 1960’lı yılların sonlarında İzzet Aydın’ın Yağlıdereli bir Rum olan Lefter sayesinde Amerika’ya gitmesiyle başlamıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde göç giderek artmış ve Yağlıdere halkının Amerika’daki nüfusu, ana vatandaki nüfusunu aşmıştır. Bu araştırmada, Lefter’in Amerika’ya gidişi, Yağlıderelilerin göç dalgasını başlatması, göçün ilerleyişi ve bu göçün Türkiye ile Amerika üzerindeki etkileri incelenmektedir. Araştırmada bu göçün nasıl başladığı, Yağlıdere halkının neden göç etmeye karar verdiği ve göçmenlerin Amerika’daki yaşamı üzerinde durulmaktadır.


Migration from Yağlıdere, a district of Giresun, to the United States began when İzzet Aydın decided to go to America with the guidance of Lefter, a Rum from Yağlıdere who had moved to America. Around 1980's, as a result of increasing migration, Yağlıdere's population in America exceeded the population in Turkey. This research examines Lefter's journey, the wave of migration from Yağlıdere to America, and the migration’s impact on Turkey and the United States. The research focuses on how migration began, why the people of Yağlıdere decided to migrate, and the immigrants' lives in America.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Yağlıdere, Lefter, Terzi İzzet Aydın, İşçi göçü, Amerika, Türkiye, Giresun, Labour migrationaAmerica, Turkey
Citation
Published Version (Please cite this version)