Subaylıktan maraton koşuculuğuna: İsmail Akçay

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-8 (2022-2023 Fall);10
Abstract

Maraton, atletizmin içinde bulunan uzun mesafeli koşulara verilen genel addır. Türk Maraton tarihi resmi olarak 1922 yılında Türkiye Atletizm Federasyonunun kurulmasıyla başlamıştır. 1920’li yıllardan günümüze kadar maraton alanında birçok başarı elde edilmiştir. Bu büyük başarıların çoğu 1960 ile 1990 yılları arasını kapsayan dönemde gerçekleşmiştir ve bu 30 yıllık döneme İsmail Akçay hem aktif maratoncu hem de sonrasında antrenör olarak damga vurmuştur. Bu araştırmada İsmail Akçay’ın spor öncesi hayatının nasıl olduğu, aktif spor hayatının nasıl başladığı, 1960 ile 1970 yılları arası kazandığı birçok ulusal ve uluslararası başarıları ve aktif sporculuğu bıraktıktan sonra antrenörlüğü döneminde yetiştirdiği birçok maratoncu sayesinde Türk Maraton tarihine nasıl katkılarda bulunduğu anlatılmıştır. Bu çalışmada anlatılanlar İsmail Akçay’ın kendisiyle ve Akçay’ın öğrencisi Ahmet Altun ile yapılan röportajlardan birçok bilgiyi içermekle birlikte o dönemin maraton ve spor dönemiyle ilgili de birçok noktaya ışık tutmaktadır.


Marathon is the general name given to long-distance running in athletics. The history of the Turkish Marathon officially started with the establishment of the Turkish Athletics Federation in 1922. Many titles and successes have been achieved in the field of marathons since the 1920s. Most of these great achievements took place in the period between 1960 and 1990, and İsmail Akçay left his mark during this thirty years period both as an active marathoner and later as a coach. In this research, it is examined how the life of İsmail Akçay before athletics was, how his active sports life started, his many national and international achievements between 1960 and 1970, and how he contributed to the history of the Turkish Marathon thanks to the many marathoners whom he trained during his coaching period. While this study contains a lot of information from interviews with İsmail Akçay himself and Ahmet Altun, Akçay’s student, it also sheds light on many points regarding the marathon and sports period that is between 1960 and 1990.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)