Refet çağan'ın bakış açısından: Kore Savaşı ve ateşkes dönemi

Date
2018
Authors
Yaldır, Kubilay
Cıvaş, Ayşe
Erol, Ada
Seyrek, Kaan
İnce, Kemal
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-20 (2018-2019 Fall) ; 10
Abstract

Soğuk savaşın ilk yıllarında,1950-1953, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında meydana gelen iç savaş, ilk önce ABD ve müttefik devletlerin daha sonra da çin Halk Cumhuriyeti’nin katılmasıyla uluslararası bir boyut kazandı. Bu süre zarfında, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülke, Güney Kore’ye askeri destek gönderdi. Savaşın uzun soluklu bir süreç olması sebebiyle, Türkiye askeri sevkiyatı belirli dönemlerde, yaklaşık 5 bin askerden oluşan tugaylar ile gerçekleştirdi. Binbaşı Refet çağan, 10 tugaydan oluşan sevkiyatın 7.tugayın da savaşa katıldı. Savaşın 1953’de sonlanmasının ardından 6 tugay daha Kore’ye gönderildi. Bu Tugaylar 1971 yılına kadar orada kalmaya devam etti. Refet çağan ise 1957 yılında Türkiye’ye geri döndü. Kore Savaşına gönderilen askerlerin yaşadıkları, savaşın etkileri ve barış sürecinde Kore’de yaşanılanlar, Refet çağan’ın anıları ile anlatıldı.


In the early years of the Cold War,1950-1953, Civil War occurred between North Korea and South Korea, participation of United States and its allies which followed by China the civil war expanded to an international dimension. During this time, 16 countries including Turkey, sent military support to South Korea. Since the war was a long-term process, Turkey carried out military shipments within certain periods with brigades composed of approximately 5,000 soldiers. Major Refet çagan joined the war within the 7th brigade among the 10 brigade that has been sent. After the end of the war in 1953, 6 additional brigades were sent to Korea. These brigades remained there until 1971. Refet çağan returned to Turkey in 1957. The experiences of the troops sent to the Korean War, impact of the war and the events occurred during the peace span have been expressed with memories of Major Refet çağan.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kore, İç savaş, Soğuk savaş, Destek, Mücadele, Türk tugayları
Citation
Published Version (Please cite this version)