Selçuk Yöntem ile 1970’lerden günümüze tiyatro ve sinemanın değişimi

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
HIST200 (2021-2022 Spring)
Abstract

Bu çalışmada tiyatro ve sinemanın Türkiye tarihindeki farklı faktörlerin etkisiyle zaman içindeki değişimi ve dönüşümü açıklanmaktadır. Makalede sanat gibi öznelliğin ön planda olduğu bir alanda; ekonomik, politik ve teknolojik gelişmelerin buradaki dinamikleri nasıl etkilediği ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra bu gelişim ve değişimlerin toplumun sanat ile olan bağını ve bakış açısını nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Araştırmanın ele alındığı dönemden başlayarak günümüze kadar tiyatro ve sinema sanatçılığında aktifliğini sürdüren Selçuk Yöntem’ in yukarıda belirtilen konular üzerindeki şahitliği ve tecrübeleri bir röportaj aracılığıyla ele alınmaktadır.


In this study, the change and transformation of theatre and cinema over time with the effect of different factors in the history of Turkey is explained. In an area where subjectivity is at the forefront, such as art; how economic, political, and technological developments affect the dynamics here are discussed. In addition, how these developments and changes affect the bond and perspective of society with art is investigated. The testimony and experiences of Selcuk Yöntem, who has been active in theatre and cinema since the time the research was handled, are discussed through an interview.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)