ODTü Fizik Bölümü Tarihi

Date
2018
Authors
Ulu, Bora
Turan, Eray
Ünal, Batuhan Kürşat
Demir, İrem
Dal, Deniz
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Orta Doğu Teknik üniversitesi 15 Kasım 1956 tarihinde Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü adı altında kuruldu. ODTü Fizik Bölümü ise 1960 yılında kurulmuştur. Bu çalışmada bölümün kuruluşundan itibaren öğretim üyeleri, derslerin içeriği, araştırma laboratuvarları hakkında bir anlatım yapılmakla beraber, kuruluştan günümüze kadar yayınlanmış lisans üstü yayınlar incelenerek bölümün fiziğin araştırma alanlarına katkılarının yıllar içindeki değişimi izlenmiştir. Parçacık fiziği, optik, katı hal fiziği, astrofizik ve teorik fizik gibi çeşitli alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim sağlayan ODTü Fizik Bölümü çalışmalarına ve Türkiye’deki bilim eğitimi ve araştırmalarının gelişmesine katkı sağlamaya devam etmektedir.


METU is one of the most recognized academic institutions in modern Turkey. Naturally, its physics department possesses a similar reputation. Over 5 decades, its academic staff has been cited in numerous scientific achievements. In its halls, world renowned scientists such as Erdal İnönü and Feza Gürsey lectured countless students. This research explores the history of this formidable establishment. Its story starts with its humble beginnings as two separate small departments.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Fizik, ODTü, ODTü fizik tarihi, Lisans üstü tezler, METU, Physics, History of METU physics, Graduate research, Graduate theses
Citation
Published Version (Please cite this version)