Klasik yunanca ve latince metinlerde görülen bozulmaların nedenleri

Date
2015
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Colloquium Anatolicum
Print ISSN
1303-8486
Electronic ISSN
Publisher
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü
Volume
Issue
14
Pages
14 - 23
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Ortaçağa gelinceye kadar antik Yunanca ve Latince metinler, sözcükler arasında boşluk bıra-kılmadan yazılmış ve kopya edilmiştir. Bunun yanı sıra Hellenistik Döneme kadar Yunanca metinlerde vurgu sistemi kullanılmamış, vurgu işaretlerinin yazılması için bir sistem bulun-duktan sonra bile bu sistem, Ortaçağın ilk yarısına kadar hayata geçirilmemiştir. Söz konusu bu iki neden, yazıcıların dikkatlerinin kolayca dağılmasına ve kopya ettikleri antik metinlerin ciddi şekilde bozulmasına neden olmuştur. Hellenistik Dönem öncesinde başlayan, özellikle Ortaçağda metni asıl haline getirmek için düzeltme (emendatio) çabasıyla ya da metne yeni sözcükler ve parçalar ekleyip metnin aslını bozmakla (interpolatio) içinden çıkılmaz bir durum alan, metin bozulmalarının en önemli nedenlerinden biri çoğu yazıcının isteyerek ya da iste-meyerek önündeki metnin doğru ve eksiksiz kopyasını yapmakta yetersiz oluşudur. Bu kişilerin sık sık dikkatlerinin dağılması ilk bakışta şaşırtıcı gelse de kısa bir metnin bile eksiksiz ve birebir kopyasını yapmanın ne kadar zor ve zahmetli bir iş olduğu bu işin uzmanları tarafından iyi bilinir. Bu makalenin amacı antik metinlerde görülen bozulmaların nedenlerine ilişkin kısa bir bilgi vermektir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Antik Yunanca-Latince, El yazmaları, Yazıcılar, Düzeltme, Bozma, Ancient Greek-Latin language, Manuscripts, Scribes, Emendation, Interpolation
Citation
Published Version (Please cite this version)