Ankara 100.Yıl İşçi Bloklarının sosyal ve tarihi yapısı

dc.contributor.authorOlgün, Zeynep Sude
dc.contributor.authorAydoğdu, Mehmet Can
dc.contributor.authorBalasar, Mehmet Eren
dc.contributor.authorİnan, Saba Berra
dc.date.accessioned2022-10-19T08:49:42Z
dc.date.available2022-10-19T08:49:42Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionAnkara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2021.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 16-17).en_US
dc.description.abstractMakalede, birçok mahalleye kıyasla küçük olmasına rağmen sayısız kişiye ev sahipliği yapan Ankara 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi’nin 1973 yılında nasıl inşa edildiği, hangi amaçla ve hangi etkilerle yapıldığı, demografik yapısı ve mahallenin yönetimi araştırıldı. Ortak kooperatif yönetiminin gündeme getirdiği konulardan ve bu konutlarda yaşayanlar arasındaki ilişkilerden bahsedildi. Gazetelerde ve internette çıkan haberlerle ve Yüzüncü Yıl İşçi Blokları Mahallesi’nin eski sakinleriyle yapılan röportajlarla anlatılanlar desteklenmiştir. Tüm bu bilgilerin sonucunda Ankara’da önemli bir değer olan 100.Yıl İşçi Blokları Mahallesi örneğinden yararlanılarak dayanışma kültürü ve tarihi doku konusunda farkındalık yaratılması ve ilçenin sınırlı bilgisinin gelecek nesillere aktarılması umulmaktadır.en_US
dc.description.provenanceSubmitted by Betül Özen (ozen@bilkent.edu.tr) on 2022-10-19T08:49:42Z No. of bitstreams: 1 SPB3990.pdf: 484595 bytes, checksum: 41409fc3e37e6dbd0c1f93fc2b623d6e (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-10-19T08:49:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SPB3990.pdf: 484595 bytes, checksum: 41409fc3e37e6dbd0c1f93fc2b623d6e (MD5) Previous issue date: 2021en
dc.description.statementofresponsibilityby Abdürrahim Özer.en_US
dc.format.extent17 pagesen_US
dc.identifier.itemidSPB3990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/110716
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST200-4 (2021-2022);8
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectAnkaraen_US
dc.subjectÇankayaen_US
dc.subject100.Yılen_US
dc.subjectİşçi Blokları Mahallesien_US
dc.subjectKooperatifen_US
dc.subjectSolidarityen_US
dc.subjectCooperativeen_US
dc.subjectMETUen_US
dc.titleAnkara 100.Yıl İşçi Bloklarının sosyal ve tarihi yapısıen_US
dc.typeStudent Projecten_US
Files