Yazar, şair ve çizer: Erol Büyükmeriç

Date
2021
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-7 (2021-2022 Spring);3
Abstract

26 Ocak 1942!de İstanbul!da dünyaya gelen Erol Büyükmeriç, Türk edebiyatında çocuk ve gençlik edebiyatı alanında başarılı yazarlardan birisidir. İlk, ortaöğretimini İstanbul Kadıköy!de tamamlamış ve sonrasında Ankara Demiryol Meslek Okulu yatılı sınavına girip bu okulu kazanmıştır ve buradan da mezun olmuştur. Daha sonra bir süre memur olarak çalışan Erol Büyükmeriç 1972 yılında Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi!ni kazanıp bu kurumu da başarıyla bitirmiştir. Üniversite eğitimi bitince tekrar mezun olduğu Demiryol Meslek lisesine bu sefer öğretmen olarak dönen yazar, burada aynı zamanda okulun kitaplığını yönetmiştir. 1979 yılında TCDD Pratik Sanat Okulu Müdürlüğü’ne atanan Erol Büyükmeriç bir sene sonra Eskişehir Lokomotif Motor Sanayii!ne (ELMS/ sonradan TÜ- LOMSAŞ) mühendis olarak atanmış ve 1989!da buradan emekli olmuştur. Yazar 1966!da yazıp 1996!da yayımlanan "Yergök!#$yapıtıyla ünlenmiştir. Erol Büyükmeriç sonrasında, kendi tanımıyla "yazarlığıma verilmiş onurlu bir armağan sayarım” dediği %Dünya Kitap Altın sayfa Ödülü’nü, 2001 yılında başlayıp 2006 yılında bitirip aynı yıl kitaplaştırılan %Midas’ın Serçeparmağı’ eseriyle kazanmıştır. Bu eserler ve çeşitli sanat dallarında (şairlik, karikatüristlik) daha bunlar gibi yazdığı ve çizdiği birçok yapıtla çocuk ve gençlik edebiyatında önemli bir yer tutan Erol Büyükmeriç, günümüzde halen yazarlığa devam etmektedir


Born in Istanbul on January 26, 1942, Erol Büyükmeriç is one of the successful writers in Turkish literature in the field of children's and youth literature. He completed his primary and secondary education in Istanbul Kadıköy and then entered the Ankara Railway Vocational School boarding exam and won this school and graduated from here. After working as a civil servant for a while, Erol Büyükmeriç won the Faculty of Chemical Engineering at Anadolu University in 1972 and successfully graduated from this institution. The author, who returned to the Railway Vocational High School, which he graduated from after his university education, this time as a teacher, also here he managed the school's library. Erol Büyükmeriç, who was appointed as the Director of TCDD Practical Art School in 1979, was appointed to Eskişehir Locomotive Engine Industry (ELMS / later TÜLOMSAŞ) as an engineer a year later and retired from there in 1989. The author became famous with his work "Yergök", which was written in 1966 and published in 1996. Erol Büyükmeriç later won the "World Book Golden Page Award", which he described as "an honorable gift given to my authorship", with his work "Midas’ın Serçeparmağı (Midas' Little Finger)", which was started in 2001 and finished in 2006, and was published in the same year. Erol Büyükmeriç, who has an important place in children's and youth literature with these works and many other works that he wrote and drew in various branches of art (poetry, cartoonist), still continues his writing career today.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Erol Büyükmeriç, Yazar, Şair, Karikatürist, Eskişehir, Roman, Kurgu, Çocuk edebiyatı, Türk edebiyatı, Writer, Poet, Cartoonist, Novel, Fiction, Children literature, Turkish literature
Citation
Published Version (Please cite this version)