Kayıp kız Ayla : Türkiye'nin basında yer bulmuş ilk kayıp kişi vakalarından Ayla Özakar'ın kayboluşunun 1961-63 dönemi sosyo-politik arka planı bağlamında incelenmesi

Date
2018
Authors
Eğri, Gökhan
Erdinç, Hüseyin Tuna
Gürlek, Berk Mehmet
Işık, Alev Nisa
Üşümüş, Ufuk Bora
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-1 (2017-2018 Fall) ; 9
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)