Ankara Kurtuluş Kilisesi'nin kuruluşu ve kuruluşunun Türkiye'deki sosyolojik etkileri

Date
2019
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Türkiye Cumhuriyetinde bulunan kiliseleri iki büyük çatı altında toplamak mümkündür: misyonerlik faaliyetleri amacıyla kurulmuş olanlar ve azınlıklar tarafından kurulmuş olanlar. Ankara Kurtuluş Kilisesi bu bağlada kendisine özel bir yer bulmaktadır. Ankara Kurtuluş Kilisesinin kuruluş süreci anlatıldıktan sonra kilise cemaatinin kilisenin gelişimi için neler yaptığından bahsedilecektir. Kilisenin misyonerlik hareketlerinden, insanları Hristiyanlığa çekmek için yapılan sosyal etkinliklerden ve bu etkinlikleri finanse etmek için başvurulan kilisenin kullandığı para kaynaklarından bahsedilecektir.


It is possible to categorised the churches which are found at Turkish Republic into two major group: the churches that have been found due to the missionary activities and the the churches that are been found by the minorities. Ankara Kurtuluş Church is different from these two categories. In this article, what the church and its members did to develop and expand the church after it was founded will be described. The missionary activities of the church, the social activities which are done in order to help non-Christian people to sympathise with the Christianity, and the financial sources of the church are described in great detail.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kilise, Kurtuluş, Neoliberalizm, Hristiyanlık, Türk, Church, Kurtulus, Neo-liberalism, Christianity, Turkish
Citation
Published Version (Please cite this version)