1950-1951 Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç sırasında yaşananların Küçük ailesi özelinde incelenmesi

dc.contributor.authorKaraarslan, Raziye İrem
dc.contributor.authorTokaç, Ekinsu
dc.contributor.authorOruk, Burak
dc.contributor.authorErem, Öykü
dc.contributor.authorAy, Endercan
dc.date.accessioned2023-03-08T12:27:53Z
dc.date.available2023-03-08T12:27:53Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 19-20).en_US
dc.description.abstractTarihsel süreçte Bulgaristan – Türkiye arasında küçük ve büyük ölçekli göçler gerçekleşti. Özellikle 1950 – 1951 yılları arasındaki zorunlu göç nicelik olarak azımsanmayacak büyüklüktedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Bulgaristan’da yeni kurulan hükümetin asimile etme politikaları azınlıklar için dayanılması zor bir boyuta gelmiş bulunmaktaydı. Zaman zaman gerilimlere de sebep olan göç iki ülkenin de verilen dönemdeki siyasetlerini etkilemiştir. 1950 – 1951 zorunlu göçü zamanında göç edenlerden biri olarak Nesibe Küçük ve ailesi Türkiye’ye döndüklerinde Maltepe’ye yerleşmişlerdir. Bu çalışmada Nesibe Küçük ve ailesi üzerinden göç sürecinde karşılaşılan zorluklar ve göç sonrası Türkiye’deki sosyal-ekonomik koşullara uyum sağlama süreci incelenmiş olup göçü tetikleyen faktörler ve göçün basında yansıması sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn the historical process, small and large-scale migrations occurred between Bulgaria and Turkey. Notably, the forced migration between 1950 – 1951 is not to be underestimated in quantity. After the Second World War, the assimilation policies of the newly established government in Bulgaria had become difficult for minorities to endure. Migration, which also caused tensions from time to time, affected the policies of both countries in the given period. Nesibe Küçük and her family settled in Maltepe, Turkey when they returned to Turkey as one of those who migrated during the 1950-1951 forced migration. In this study, through Nesibe Küçük and her family, the difficulties encountered in the migration process and the process of adapting to the social-economic conditions in Turkey after migration are examined, and the factors that trigger migration and the reflection of migration in the press are presented.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Deniz Armağan Aktoen_US
dc.format.extent21 pagesen_US
dc.identifier.itemidSPB4202
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112145
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesDeniz Armağan Akto, HIST200-003 (2022-2023 Fall);1
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectBulgaristan – Türkiye ilişkilerien_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectNesibe Küçük ve ailesien_US
dc.subjectGöçmen politikalarıen_US
dc.subjectBulgaria - Turkey relationsen_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.subjectNesibe Küçük and her familyen_US
dc.subjectImmigration policyen_US
dc.title1950-1951 Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç sırasında yaşananların Küçük ailesi özelinde incelenmesien_US
dc.typeStudent Projecten_US

Files