Mikrodalga karasal radyo link analiz ve simülasyonlarının Rec. ITU-R P.530 tavsiyesine uygun olarak gerçeklenmesi

Date
2014
Advisor
Instructor
Source Title
URSI-TÜRKİYE’2014 VII. Bilimsel Kongresi
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
URSI
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu çalışmada, NATO Band 3+ (1350 – 2690 MHz) ve NATO Band 4 (4400 – 5000 MHz) frekanslarında çalışan karasal mikrodalga radyo linklerin analizi için gerekli olan yansıma noktası hesabının iyileştirilmesi ve yansımadan dolayı oluşan çok yollu sönümlenme yayılım mekanizmasının en kötü aydaki link kullanılabilirliğinin hesaplanması ele alınmıştır. TX (verici) ve RX (alıcı) istasyonlarının koordinat bilgileri, radyo linkin TX ve RX istasyonları arasındaki mesafesi, TX ve RX antenlerinin yerden yükseklikleri ve kazançları, polarizasyon tipi, radyo kırılma indisi, zamanın yüzdesi, SNR, sayısal arazi yükseklik haritası ve iklimsel veriler gibi yayılım parametreleri kullanılarak çeşitli linkler için analizler yapılmıştır. Yağmur ve atmosferik gazlardan kaynaklanan zayıflamayı dikkate alarak alıcıdaki güç seviyesi hesaplanmıştır ve yansımadan kaynaklanan çok yollu sönümlenmenin en kötü aydaki link kullanılabilirliği üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)