Yılmaz Ailesinin Almanya göçü

Date
2018
Authors
Saz, Ahmet Faruk
Yaldız, Cem Okan
Yılmaz, Furkan
Uysal, Osman Orhan
Erkoç, Ziya
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-13 (2017-2018 Spring) ; 4
Abstract

Araştırmada Almanya’ya göç eden Yılmaz Ailesinin çektiği sıkıntılar, günlük yaşantıları, Alman halkıyla ilişkileri, Almanya’ya uyum ve aidiyet problemleri incelenmiştir. Yılmaz ailesinin Almanya’ya göçünde rol almış üç farklı nesil ayrı ayrı incelenip kuşaklar arasındaki kültürel ve sosyal durumlar karşılaştırılmıştır. Sözlü tanıklıkların yazılı kaynaklarla arasında bulunan benzerlikler ve farklılıklar da irdelenmiştir.


In this research, hardships, daily lives, relations with German people and identity problem of the members of Yılmaz family, who immigrated to Germany, were investigated. Three different generations of Yılmaz family were included in the research thereby comparing the social and cultural status of these generations. Differences and similarities between statements of the members of Yılmaz family and academic papers were examined.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)