Daktilodan İşçep’e: İş Bankası’nda teknolojik dönüşüm (1980-2000)

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası, teknolojik uygulamaları kullanan ve geliştiren ilk bankalardan biri olmuştur. Bu araştırmada teknolojik dönüşüm yılları başlığı altında 1980-2000 yılları arası İş Bankası’ndaki teknolojik gelişmeler, teknolojik dönüşüm sırasında İş Bankası şubeleri ve çalışanları ve müşterilerin gözünden teknolojik dönüşüm süreci ele alınarak teknolojik yeniliklere hem çalışanların hem de müşterilerin tepkileri ve adaptasyonu işlenmiştir. Araştırmanın teknolojik dönüşümün yarattığı etkiler bölümünde teknolojinin çalışanlar, müşteriler ve finansal verimlilik üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Son olarak İş Bankası’nda teknolojik dönüşümün sonuçları üzerinde durulmuş; dijitalleşmenin bankanın güvenlik faktörüne etkisi, dijitalleşmenin günümüzdeki durumu ve İş Bankası’nda gelecek bankacılığı ele alınmıştır.


Türkiye İş Bankası, the first national bank of the Republican era, have become one of the first banks which uses and develops technological applications. In this research, under the title of technological transformation years, the technological developments in İş Bankası between the years 1980 and 2000, the technological transformation process in the scope of employees and customers of the İş Bankası, the reactions and adaptations of both employees and customers to technological innovations during the technological transformation process are discussed. The effects of technology on employees, customers and financial efficiency are examined in detail at the part of called effects of technological transformation of the research.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Bankacılık, Teknoloji, İnsanlar, Alışkanlık, Dijital dönüşüm, Banking, Technology, People, Habits, Digital transformation
Citation
Published Version (Please cite this version)