12 EYLÜL 1980 darbesinden önceki ve sonraki süreçte Türkiye-Fransa ilişkilerinin ve Fransız Kültür Merkezinin çalışmalarının incelenmesi

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-9 (2021-2022 Spring);7
Abstract

Fransız Kültür Merkezlerinin, Türkiye’de farklı tür ve içeriklerden etkinlikler ve kurslar sunarak iki ülke arasında sosyal bir köprü görevi üstlendikleri söylenebilir. Bahsi geçen etkinlikler dönem dönem farklılıklar gösterseler de temel olarak hepsi Fransız dili ve kültürünü yansıtmaktadır. İki ülke arasında başta siyasi olmak üzere yaşanan gerilimlerin Fransız Kültür Merkezlerinin etkinliklerine ve de diğer çalışmalarına yansıması beklenmiştir. Bu bağlamda ikili ilişkileri en çok geren olaylar 1980 darbesi öncesi ve sonrası olarak ele alınmış, olayları medyada nasıl gündeme geldiği de değerlendirilmiştir. Ancak beklenenin aksine bu tür ve benzeri politik etkileşimlerin Ankara ve Fransız Kültür Merkezlerinin çalışmaları üzerine içeriksel olarak herhangi bir etkisi gözlemlenememiştir.


It can be said that French Cultural Centers act as a social bridge between the two countries by offering activities and courses from different genres and contents in Turkey. Although the aforementioned activities differ from time to time, they basically all reflect the French language and culture. It was expected that the tensions between the two countries, especially political, would reflect on the activities and other works of the French Cultural Centers. In this context, the events that strained bilateral relations the most were handled as before and after the 1980 coup, and how the events came to the fore in the media was also evaluated. However, contrary to expectations, no content effect was observed on the work of cultural centers of such and similar political interactions.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)