Türkiye’de spor medyasının duayen ismi: Erdoğan Arıkan

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Tuğçe Kancı, HIST 200-8 (2020-2021 Spring);1
Abstract

Kitle iletişim araçlarının dünyada yaygınlaşması ile Türkiye’de bu durumun etkilerini hissetmeye başlamıştır. Özellikle 1990’ dan itibaren spor medyası önemli ölçüde değişim ve gelişim göstermiştir. Bu değişim ve gelişime verilebilecek en somut örnekler gazetelerde spor köşelerinin büyük önem kazanması ve spor kanallarının açılması olarak gösterilebilir. Hızla değişen bir spor medyacılığının içinde spor seyircisinin alışkanlıklarının değişmesi de kaçınılmaz olmuştur. Spor medyasındaki değişim ve gelişim sadece seyirci ve spor medyacılığı ile sınırlı kalmayıp meslekteki cinsiyet oranındaki değişimler her geçen yıl devam etmekte ve kadınların spor medyacılığındaki katılım oranı artmaktadır. Spor basınının gelişmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması ile spor kulüpleri de bu sayede tanınırlıklarını ve yayın gelirlerini her geçen yıl arttırmaktadırlar.1990 yılından itibaren spor medyasında futbol baskınlığını halkta bulduğu karşılıktan dolayı sürekli bir şekilde sağlamıştır. Bu popülaritenin her geçen yıl artması sonucu spor medyası için futbol ve fanatizm bir reyting ve tiraj olarak önemli bir unsur olmuştur. Meslek hayatı itibari ile kendisini en iyi şekilde ispatlamış olan Erdoğan Arıkan, spor sunuculuğu ve spikerliğinde mevcut konumuna gelene kadar yaşadıklarını ve mesleğin temel ilke prensiplerine değinmiştir.


Together with the expansion in the world of mass media in Turkey has started to feel the effects of this situation. Since 1990, sports media has changed and developed considerably such as, the importance of sports columns in newspapers and the opening of sports channels. The change and development in sports media are limited to the audience and sports media, but the differences in the gender ratio in the profession continue increasing with each passing year. With the strengthening of the sports press, they increase their power in sports clubs in direct proportion, and the bond between them is getting stronger every year. Since 1990, it has consistently maintained football dominance in the sports media due to the response it finds in public. As a result of this popularity increasing with each passing year, football and fanaticism have become an essential element for the sports media as a rating and circulation. Erdoğan Arıkan, who has proven himself in the best way as professional life, touched on the profession's fundamental principles and what he lived until he reached his current position in sports hosting and announcement.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)