Feedforward neural network based case prediction in Turkish higher courts

Date
2022-08-29
Advisor
Instructor
Source Title
Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)
Print ISSN
2165-0608
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
[1] - [4]
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Thanks to natural language processing (NLP) methods, legal texts can be processed by computers and decision prediction applications can be developed in the legal tech field. Increase in the available data sources in the Turkish legal system provides an opportunity to develop NLP applications as well. In order to develop these applications, the necessary corpora and datasets should be created. In this work, legal case texts from the Turkish Higher Courts that are open to public access and free from personal data are used to develop decision prediction methods. Feedforward neural networks (FFNN) are deployed using word embeddings and the features extracted from texts via the Principal Component Analysis (PCA) algorithm. %85.4 Macro F1 score level is achieved.


Doğal dil işleme (DDİ) yöntemleri sayesinde hukuki metinler bilgisayarlar tarafından işlenip, hukuk alanında karar tahmin uygulamaları geliştirilebilmektedir. Türk Hukuk sistemindeki açık veri kaynaklarının da her geçen gün artması, bu alan için yeni uygulamalar geliştirilmesine fırsat sunmaktadır. DDİ uygulamaların geliştirilebilmesi için gerekli derlemlere ulaşılmalıdır. Bu çalışmada Türk üst mahkemelerinin sitelerinde kamu erişimine açık yayımlanan ve kişisel bilgilerden arındırılmış dava metinleri karar tahmin yöntemlerinin geliştirilmesi için kullanılmıştır. Derlem elde edildikten sonra İleri Beslemeli Sinir Ağları (FFNN), kelime temsilleri ve metinlerden Temel Bileşenler Analizi (PCA) ile çıkarılan öznitelikler kullanılarak eğitimler yapılmıştır. Karar tahmini için %85.4 Makro F1 skoruna ulaşılmıştır.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Natural language processing, Feedforward neural networks, Legal tech, Legal NLP, Doğal dil işleme, İleri beslemeli basit sinir ağları, Türkiye yüksek mahkemeleri
Citation
Published Version (Please cite this version)