Tarihin gölgesinde Kilistra - Gökyurt Köyü

Date
2023
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Kilistra Antik Kenti, Konya’nın Meram ilçesine bağlı Hatunsaray (Lystra) Beldesi’ndeki Gökyurt Köyü’nde bulunmaktadır. Köydeki ilk yerleşimler M.Ö. 3. yüzyıla dayanmaktadır. Tarihi Kral Yolu üzerinde bulunan Kilistra, konumu gereği stratejik öneme sahiptir. Roma ve Erken Hristiyanlık dönemlerinde önemli bir yerleşim yerine dönüşmüş ve Aziz Pavlus rivayeti ile de Hristiyanlığın yayılmasında önemli rol almıştır. Bizans, Selçuklu Dönemleri’nde Hristiyan nüfus artmış ve Kilistra güvenli bir sığınak görevi görmüştür. Osmanlı Döneminde ise farklı kültür ve dinden insanların bir arada toplanmasıyla oluşan köy nüfusu, günümüzdeki yapısını Celali İsyanları sonrası tarımsal ve ekonomik nedenlerden dolayı köye göç mücadelesiyle almıştır. Peri bacalarını andıran doğal volkanik dokusu ve farklı zaman dilimlerine hitap eden tarihi yapılarıyla büyük turizm değeri taşıyan Kilistra yetersiz ve başarısız turizm çalışmalarından dolayı turistik ilgi görmemektedir. Turizm, köylüler için bir gelir kaynağı olmadığı için halk tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Köy halkı köyün şartlarına ve Konya-Türk taşralarına özgü geleneksel bir yaşam sürmektedir.


The Ancient City of Kilistra is located in the village of Gökyurt in Hatunsaray (Lystra) town of Meram district of Konya. First settlements in the village date back to the 3rd century B.C. The Ancient City of Kilistra was located on the Ancient Royal Road and held strategic importance because of its location. The place flourished into a significant settlement during the Roman and Early Christianity period. Kilistra played an essential role in spreading Christianity with the speculated story of the missionary journey by St. Paul. The Christian population grew during During Byzantine era and Seljuk Period making Kilistra a safe shelter. In the Ottoman period, the village population, which was formed with people from different cultures and religions, took its current structure with the struggle of migration to the village due to agricultural and economic reasons after the Celali Rebellions. Kilistra holds great tourism value with its volcanic rock formations similar to Cappadocia fairy chimneys and historical sights from different periods. However, Kilistra does not get the desired attention because of insufficient and unsuccessful tourism projects. Since tourism is not an income source for the modern Gökyurt village, people earn their living through agriculture. The people of the village have a traditional Turkish Konya village lifestyle.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Hristiyanlık, Aziz Pavlus, Peribacaları, Yerleşim yeri, Osmanlı Devleti, Turizm, Gelenek, Christianity, St. Paul, Fairy chimneys, Settlement, Ottoman Empire, Tourism, Tradition
Citation
Published Version (Please cite this version)