70’ler: Siyasetin odağındaki kent, kentin odağındaki siyaset

Date
2013
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Toplum ve Bilim
Print ISSN
1300-9354
Electronic ISSN
Publisher
İletişim Yayınları
Volume
Issue
127
Pages
68 - 87
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

70’lerin ortalarında Türkiye kentlerine bakıldığında görülen şey, kentin özgül bir siyaset odağı haline gelmiş olduğudur. Bir yanda –hem politik bir aktör hem de toplumsal bir çevre olarak– gecekondu, diğer yanda MC hükümetleriyle çatışan CHP’li belediyeler eliyle gelişen yerel yönetim modeli çerçevesinde hızla politikleşen kentsel hizmetler bulunmaktadır. Bu dönüşüm, sadece on yıl öncesi düşünüldüğünde bile çarpıcıdır. Zira, 60’ların ortalarında gecekondu, himayecilik ilişkileriyle yeniden üretilen ucuz bir kentleşme yöntemi, kentsel toplu tüketim hizmetleri ise, devletin yerel uzantıları olarak görünen belediyelerin doğal işlevleri olarak kavranmaktadır. Bu makale, işte bu dönüşümü, yani 70’lere damgasını vuran bir boyut olarak kentsel politikanın özgül bir siyasal mücadele alanı biçiminde ortaya çıkışını tartışmaktadır. Makalenin temel argümanı, bu dönüşümün özellikle mimar ve kent plancılarından oluşan mekân tasarımcılarının mesleki faaliyetlerini toplumcu siyasal eğilimleriyle buluşturan pratikleri dolayımıyla gerçekleştiğidir. Bu çerçevede makale, mekân tasarımcılarının kentsel siyaseti kuran iki temel alandaki etkinliklerini inceler: konut sorunu ve kentsel siyasetin kurumsal bağlamı olan yerel yönetimler.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kentsel siyaset, Gecekondu, Yerel yönetimler, Yeni belediyecilik hareketi, Toplumcu belediyecilik
Citation
Published Version (Please cite this version)