Show simple item record

dc.contributor.authorGülömür, Burak
dc.contributor.authorAkbaba, Ece
dc.contributor.authorYılmaz, İkranur
dc.contributor.authorAğar, Mehmet Anıl
dc.contributor.authorKaya, Oğuzhan
dc.date.accessioned2022-03-31T12:44:47Z
dc.date.available2022-03-31T12:44:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/78042
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 17-18).en_US
dc.description.abstractTürk Deniz Kuvvetleri, denizlerden gelebilecek tüm saldırı ve tehlikelere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumakla görevlendirilmiş olan bir Türk askerî kuvvettir. Bu görevini yerine getirmek amacıyla kurulduğu tarihten bu yana sayısız denizci yetiştirmiştir. Yetiştirdiği denizciler sayesinde hem kendi askerî gücünü sağlamış hem de üstlendiği görevi yerine getirirken izleyeceği stratejileri belirlemiştir. Ramazan Cem Gürdeniz de yakın dönem Cumhuriyet Tarihi’nde Türk Deniz Kuvvetleri’nin yetiştirmiş olduğu en önemli figürlerden birisidir. Bu araştırmada; Ramazan Cem Gürdeniz’in çocukluk, gençlik ve askerlik yılları, eşi Rengin Gürdeniz ile olan evliliği, ortaya koyduğu Mavi Vatan doktrini, sahip olduğu dünya görüşü ve Balyoz Davası sürecinde yaşadıkları konu edilmiştir. Bu amaçla, kendisi ile sözlü görüşme yapılmış, yazdığı kitaplar, köşe yazıları ile yaptığı diğer sözlü görüşmeler incelenmiş, ayrıca eşinin yazmış olduğu anı kitabından ve arşivlerdeki birçok gazete haberinden yararlanılmıştır. Ramazan Cem Gürdeniz’in hayatı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yakın dönemdeki deniz stratejisinin nasıl ortaya konulduğunun anlaşılması açısından önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractTurkish Naval Forces is a Turkish military force designated to defend the Turkish Republic from any threat or attack that might come from the marines. It has raised countless sailors to fulfill this mission since it was established. It has ensured both its martial strength and designated the strategies that it will follow while officiating its duties thanks to the sailors it has raised. Ramazan Cem Gürdeniz is one of the most significant figures that the Turkish Naval Forces have raised in the recent history of the Turkish Republic. In this research, Ramazan Cem Gürdeniz’s childhood, adolescence and soldiership years, his marriage with his wife Rengin Gürdeniz, the “Mavi Vatan” doctrine that he has propounded, the worldview he holds and, what he experienced during the “Balyoz Case” process are covered. To that end, an interview with him, the analysis of his books, his opinion columns and his other interviews have been executed. Additionally, the journal book that his wife has written and many reports in the archives has been utilized. Ramazan Cem Gürdeniz’s life has a crucial role in comprehending how the marine strategies of the Turkish Naval Forces has been effectuated in the recent era.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.en_US
dc.format.extent21 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-8 (2021-2022 Fall);4
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectRamazan Cem Gürdenizen_US
dc.subjectTürk Deniz Kuvvetlerien_US
dc.subjectMavi Vatan Doktrinien_US
dc.subjectBalyoz davasıen_US
dc.subjectDenizciliken_US
dc.subjectBahriyeen_US
dc.titleYakın dönem Cumhuriyet Tarihinde bir Bahriyeli: Ramazan Cem Gürdenizen_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3807


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike