Show simple item record

dc.contributor.advisorKalpaklı, Mehmet
dc.contributor.authorEkzen, Mehmet Can
dc.date.accessioned2021-09-16T08:04:00Z
dc.date.available2021-09-16T08:04:00Z
dc.date.copyright2021-08
dc.date.issued2021-08
dc.date.submitted2021-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76520
dc.descriptionCataloged from PDF version of article.en_US
dc.descriptionThesis (Master's): Bilkent University, Department of Turkish Literature, İhsan Doğramacı Bilkent University, 2021.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 130-137).en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Türk-Osmanlı hukuk tarihinden hareketle Türk hukukunun laikleşme süreci boyunca geçirdiği evrelerin sonucunda Cumhuriyet’in ilanı ile yerleşen laik sistemin bireysel alanda meydana getirdiği değişikliklere ve bunların Cumhuriyet’in ilk 25 yıllık döneminde üretilen edebiyat eserlerinde yansımasına odaklanılmıştır. Edward Said’in “seküler eleştiri” anlayışı ve Charles Taylor’un “sekülerlik” kavramları çerçevesinde Feride Müfit Tek’in “Pervaneler”, Suat Derviş’in “Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır” ve Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) “Aganta Burina Burinata” romanları incelenmiştir. Hukuk mevzuatı ve kurumlarında meydana gelen laikleşmenin eğitim alanında, doğa ve insan ilişkilerinde ve işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde oluşturduğu görünümlerin ve bunların sosyal ve kültürel izdüşümlerinin roman anlatısı ve karakterleri üzerinde ne şekilde etkisini gösterdiği incelenmiştir. Gerçekçilik ve toplumsal gerçekçilik açısından da incelenen romanların seküler bireyi nasıl tarif ettiği üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, I have focused on the long-run development of the “laic” law making process in the Turkish-Ottoman Empire, which would culminate in, epitomize around and strongly root by the declaration of the Turkish Republic. This historical background study serves, for the purpose of the thesis, to describe the effect of the laic system of law on the social and private transformation of the new republicans and their representations in the early republican period novels. I have resorted to the ideas in the “secular criticism” of Edward Said, for the analysis of how a conscious mind should act versus systemic and dogmatic challenges presented by cultural structures; and through Charles Taylor’s definition of “secular”, as described in its book “Secular Age”, on the possibilities of a societal structure that allows individuals to find their own “completeness” through life experiences devoid of all religious calls. I have reflected Said and Taylor’s approaches on Feride Müfit Tek’s novel “Pervaneler”, Suat Derviş’ novel “Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır” and Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı’s (Halikarnas Balıkçısı) novel “Aganta Burina Burinata”, in which education system, nature-human relations and labour and exploitation issues are questioned. The narration and characters are explored, in connection with the legal codifications and developments of their time, to find out whether the cultural implications of the society’s developing secular identity, leads, in return, to individual secular transformations. The novels are examined through realist and social realist literature theories to follow the era’s general climate.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Mehmet Can Ekzenen_US
dc.format.extentvi, 137 leaves ; 30 cm.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLaiken_US
dc.subjectSeküleren_US
dc.subjectHukuk ve edebiyaten_US
dc.subjectSeküler eleştirien_US
dc.subjectSaiden_US
dc.subjectTayloren_US
dc.subjectTeken_US
dc.subjectDervişen_US
dc.subjectKabaağaçlıen_US
dc.subjectLaicen_US
dc.subjectSecularen_US
dc.subjectLaw and literatureen_US
dc.subjectSecular criticismen_US
dc.titleSeküler eleştiri ve laik hukuk bağlamında Cumhuriyet dönemi ilk romanlarına bakışen_US
dc.title.alternativeA look over the first novels of Turkish Republican era through secular criticism and “laic" lawen_US
dc.typeThesisen_US
dc.departmentDepartment of Turkish Literatureen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.description.degreeM.S.en_US
dc.identifier.itemidB124796


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record