Show simple item record

dc.contributor.advisorKuntalp, Erden
dc.contributor.authorKorkmaz, Ekin
dc.date.accessioned2021-08-03T06:06:08Z
dc.date.available2021-08-03T06:06:08Z
dc.date.copyright2021-06
dc.date.issued2021-06
dc.date.submitted2021-07-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76401
dc.descriptionCataloged from PDF version of article.en_US
dc.descriptionThesis (Ph.D.): Bilkent University, Department of Law, İhsan Doğramacı Bilkent University, 2021.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 480-531).en_US
dc.description.abstractHalefiyet, alacaklıya ifada bulunmuş olan üçüncü kişinin, borçluya karşı rücu hakkını kuvvetlendirmek amacıyla alacaklının alacak hakkını bir bütün olarak kanunen iktisap etmesidir. Türk Borçlar Kanunu'nda halefiyeti düzenleyen genel norm olan 127. madde herhangi bir genel ilkeye yer vermediğinden halefiyete ilişkin temel ilkeler, en geniş düzenlemeyi içeren halefiyet hali olan kefilin halefiyetinden yola çıkılarak sevk edilmeye çalışılsa da kavramsal ve menfaatlere dayalı değerlendirmeler neticesinde, halefiyet kavramı belirsizliğini korumaktadır. Bu tez, dar anlamda halefiyetin tanımını yaparak temel özelliklerini belirtmekte, şartları, hukuki yapısı ve sonuçlarını ortaya koymakta, halefiyetin bir kanuni rücu aracı olarak Türk borçlar hukukunda geçerli olan rücu sistemi içindeki yeri üzerinde durmaktadır. Bunun yanı sıra, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen her bir halefiyet halinin münferit özelliklerini değerlendirerek halefiyete ilişkin temel ilkeleri tespit etmektedir. Bu tezde, son olarak, mal ve sorumluluk sigortaları bakımından sigorta hukukundaki halefiyet düzenlemeleri ele alınmaktadır.en_US
dc.description.abstractSubrogation is a legal institution that provides an ipso iure transfer of the rights of the creditor to the performer in order to strengthen his/her right of recourse against the debtor. Since Article 127, the general provision regulating subrogation in the Turkish Code of Obligations, Law No. 6098 does not contain any direct principles, the main principles of subrogation are tried to be derived by referring to the subrogation of the surety, which contains the most comprehensive provision of subrogation. However, the conceptual and interest-based evaluations reveal that the concept of subrogation remains unclear. This thesis deals with the concept of subrogation, indicates its main features, conditions, legal structure and legal results, and focuses on the role of subrogation as a statutory instrument of recourse in the current recourse system of Turkish law of obligations. In addition, it determines the main principles of subrogation by evaluating individual characteristics of each case of subrogation regulated under the Turkish Code of Obligations. Finally, in this thesis, subrogation under insurance law is discussed.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Ekin Korkmazen_US
dc.format.extentxiv, 531 leaves ; 30 cm.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalefiyeten_US
dc.subjectKanuni halefiyeten_US
dc.subjectCüzi halefiyeten_US
dc.subjectBorçlar hukukunda halefiyeten_US
dc.subjectÜçüncü kişinin ifasıen_US
dc.subjectBaşkasının borcunu ifaen_US
dc.subjectRücu hakkıen_US
dc.subjectKefilin halefiyetien_US
dc.subjectMüteselsil borçlunun halefiyetien_US
dc.subjectBaşkasının borcu için rehin verilen şey üzerinde aynı hak sahibi olanın halefiyetien_US
dc.subjectBorçlunun beyanına dayalı halefiyeten_US
dc.subjectSigorta hukukunda halefiyeten_US
dc.subjectSubrogationen_US
dc.subjectLegal subrogationen_US
dc.subjectSingular subrogationen_US
dc.subjectSubrogation under law of obligationsen_US
dc.subjectPerformance of the contract by a third partyen_US
dc.subjectPayment by a third partyen_US
dc.subjectRight of recourseen_US
dc.subjectSubrogation of the suretyen_US
dc.subjectSubrogation of the joint debtorsen_US
dc.subjectSubrogation of the person who has a real right on the pledged thing for a third party’s debten_US
dc.subjectSubrogation based on the debtor’s statement, subrogation under insurance lawen_US
dc.titleTürk borçlar hukukunda halefiyeten_US
dc.title.alternativeSubrogation under Turkish law of obligationsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.description.degreePh.D.en_US
dc.identifier.itemidB152750


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record