Show simple item record

dc.contributor.authorAkdaş, Cevriye
dc.contributor.authorMüftüoğlu, Aydın Kerem
dc.contributor.authorYıldırım, Ece
dc.contributor.authorGüntay, Mert Kaan
dc.contributor.authorGülmez, Sedef Ece
dc.date.accessioned2021-04-19T06:27:20Z
dc.date.available2021-04-19T06:27:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76316
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 16).en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Türk Halk Müziğinin geçmişten beri var olan Ankara oyun havalarının ve Seymenlerin geleneksel kalıplarının dışına çıkarak yeni bir yorumla Ankara eğlence kültürüyle beraber Yeni Angara Müziğinin oluşumu araştırılmıştır. Hayatımızın büyük bir parçası hâline gelen sosyal medyada oldukça popüler hâle gelen Ankara eğlence müziği ve mekanlarının geleneksel Ankara halk müziği ve oyunları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken görülen değişim; sanatçılar ve pavyon çalışanları tarafından değerlendirilmiştir. Genel olarak, bu projenin eğlence müzik kültürünün geçmişten günümüze kadar var olan yolculuğu ve zaman içerisindeki değişiminin etkileri hakkında bir araştırma olması hedeflenmektedir.en_US
dc.description.abstractThe formation of New Angara Music together with the Ankara entertainment culture was investigated with a new interpretation by going beyond the traditional patterns of the Turkish folk music and the traditional patterns of the Ankara folk dance and Seymen. The effects of Ankara entertainment music and venues on traditional Ankara folk music and plays, which have become very popular in social media, which has become a big part of our lives, were analyzed. The change seen during these evaluations; It was evaluated by artists and pavilion staff. In general, this project is aimed to be a research on the journey of entertainment music culture from past to present and the effects of its change over time.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Oğuz Kaan Çetindağ.en_US
dc.format.extent18 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesOğuz Kaan Çetindağ, HIST 200-16 (2020-2021 Fall);4
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectAnkara oyun havalarıen_US
dc.subjectPavyonen_US
dc.subjectAnkaraen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.titleTürk Halk Müziği’ne Ankaralıların yorumu: Yeni Angara Müziğien_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3544


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike