Show simple item record

dc.contributor.authorAras, Ecemnaz
dc.contributor.authorDadağlıoğlu, Eren
dc.contributor.authorYaşar, Elif Bircesu
dc.contributor.authorKorkut, Beyza
dc.contributor.authorAteş, Ladin
dc.date.accessioned2021-04-16T12:52:04Z
dc.date.available2021-04-16T12:52:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76307
dc.descriptionAnkara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 14-15).en_US
dc.description.abstract1979 yılında Celal Aras ve kardeşleri Canpolat ve Hikmet Aras tarafından kurulan Aras Dağıtım ve Pazarlama, hızlı bir şekilde oluşturduğu dağıtım ağı gücüyle, bu gücün taşımacılıkta da kullanılması kararı alınarak 1989'da faaliyete geçen Aras Kargo'nun da temellerini oluşturmuştur. Aras Kargo, rakipleri Yurtiçi ve MNG Kargo ile beraber, Türkiye’de lojistik ve kargoculuk sektöründe önemli rol oynayan firmalardandır. Bu çalışmada, Türkiye’de kargoculuk ve lojistik sektörü, Aras Kargo’nun kuruluşu ve sektöre girişi, bu süreçte yaşanan zorluklar, Türk halkının kargoculuk sektörüne tepkisi, diğer kargo şirketleriyle yaşanan rekabet ortamı ve bu şirketlerin karşılaştırılması, Aras Kargo’nun vizyonu ve kendini yenilemesi başlıklarına değinilecektir.en_US
dc.description.abstractAras Distribution and Marketing, was founded in 1979 by Celal Aras, and his brothers Canpolat Aras and Hikmet Aras. With the help of its distribution plan, which has happened rapidly, Aras Kargo started its operations in 1989 in the transportation sector. Aras Kargo, together with its rivals Yurtiçi Kargo and MNG Kargo, has played an important role in the Turkish logistics sector.In this research, shipment and logistics sector in Turkey, Aras Kargo’s establishment and enterprise to the sector, difficulties in the process, response of the Turkish people to the cargo sector, other shipping companies and their comparison, Aras Kargo’s company vision and its regeneration will be the titles.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Abdürrahim Özer.en_US
dc.format.extent18 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST 200-10 (2020-2021 Fall);10
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectLojistiken_US
dc.subjectAras Kargoen_US
dc.subjectTaşımacılıken_US
dc.subjectKargoculuken_US
dc.subjectKarayoluen_US
dc.subjectShipmenten_US
dc.subjectTransportationen_US
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectDeliveryen_US
dc.titleAras Kargo’nun kuruluşu ve Türkiye’nin lojistik sektorüne katkılarıen_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3497


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike