Show simple item record

dc.contributor.authorAltunhan, Mustafa Yasir
dc.contributor.authorAydoğdu, Mustafa Utku
dc.contributor.authorSünbül, Melih
dc.contributor.authorKellecioğlu, Mustafa Hakan
dc.contributor.authorMergenci, Can
dc.date.accessioned2021-04-12T07:30:10Z
dc.date.available2021-04-12T07:30:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76225
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 26-27).en_US
dc.description.abstractBilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleriyle birlikte üniversitenin 1986’da eğitim – öğretim hayatına başlayan üç mühendislik bölümünden biridir. Bu bölüm üniversitenin ilk kurulan bölümlerinden birisi olması sebebiyle günümüze kadar kendi içinde önemli gelişmeler ve değişiklikler gösterirken üniversitenin diğer bölümlerine de oldukça etki etmiştir. Bu araştırmada bölümün kuruluş süreci, akredite olma çalışmaları, müfredat ve isim değişikliği, kurucu üyelerinin Bilkent Bilgisayar Merkezine yaptıkları katkılar ve üniversitedeki ikincil görevleri, kurucu üyelerinin araştırmaları, mezunlarının çalışma alanları ve üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığına katkısı anlatılmıştır. Bu konuların araştırılması Bilkent Üniversitesinin eğitim kalitesini ve vizyonunu açıklamak adına büyük önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractBilkent University Computer Engineering Department is one of the three engineering departments of the university that started its education life in 1986 along with Electrical and Electronics Engineering and Industrial Engineering Departments. Since this department is one of the first departments of the university, it has shown significant developments and changes in itself, and has also affected other departments of the university. In this study, the establishment process of the department, its accreditation efforts, the curriculum and name change, the contributions of its founding members to Bilkent Computer Center and their secondary duties in the university, the research of the founding members, the fields of study of the alumni and the contribution to the national and international recognition of the university were explained. Researching these issues have great importance in explaining the education quality and vision of Bilkent University.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.en_US
dc.format.extent32 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-1 (2019-2020 Summer);6
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectBilkent Üniversitesien_US
dc.subjectBilgisayar mühendisliğien_US
dc.subjectABETen_US
dc.subjectBilkent Bilgisayar Merkezien_US
dc.subjectKurucuen_US
dc.subjectMezunen_US
dc.subjectBilkent Universityen_US
dc.subjectComputer engineeringen_US
dc.subjectBilkent Computer Centeren_US
dc.subjectFounderen_US
dc.subjectAlumnien_US
dc.titleBilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Üniversite ile ilişkisien_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3568


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike