Show simple item record

dc.contributor.authorKızıltaş, Eda
dc.contributor.authorGökdam, Dila
dc.contributor.authorKaraca, Efsane
dc.contributor.authorKaralı, Tarık Buğra
dc.contributor.authorTezcan, Berk
dc.date.accessioned2021-04-08T12:11:28Z
dc.date.available2021-04-08T12:11:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76163
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 19-20).en_US
dc.description.abstractTarih boyunca süren, sayısız kişinin ölümüne sebebiyet veren savaşlar, aynı zamanda sayısız insanın evsiz, vatansız kalmasına da sebep olmuştur. Bu kayıpların en net gözlenebildiği yerlerden biri de Avrupa’nın doğu tarafında kalan, Karadeniz ile Azak Denizi’nin arasında Sovyetler Birliği içinde yer alan olan, farklı kültüre ev sahipliği yapmış “Karadeniz’in incisi” olarak anılan Kırım topraklarıydı. Kırım’ın bu savaşlarda pek çok kayıp vermesinin ve pek çok ülkenin hedefi haline gelmesinin sebebi stratejik coğrafi konumu ve verimli topraklarıdır. Bu çalışma Türkiye’nin önemli bir parçası olan Kırım Türklerinin, tarih boyunca karşılaştıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi incelemiştir. Çalışma, Kırım tarihi hakkındaki detaylı akademik incelemeler ve Zafer Karatay’ın anıları ışığında gerçekleştirilmiştir. Özellikle Kırım Savaşı’ndan itibaren yaşanmış olaylar ele alınmıştır. 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü ve sonrasında İkinci Dünya Savaşı ardından, Türk halkının Türkiye’ye göçü ve bu süreçlerde Zafer Karatay’ın yaşadıkları da ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThroughout history, wars have caused countless deaths, left countless people homeless and stateless. One of the lands that the most bloodshed due to wars, was the Cirmean lands. These lands are located on the eastern part of Europe, in the Soviet Union between the Black Sea and the Sea of Azov. Crimea hosted different cultures, and it is known as the "pearl of the Black Sea". The reason why Crimea suffered many losses in these wars and became the target of many countries is, its strategic geographical location and fertile lands. This study analyzes the Crimean Turks and their struggles throughout history. The study is structured on the extensive academic studies on Crimean history, and Zafer Karatay’s memories. The study especially investigates the events after the War of Crimea. The Turkish migration to Turkey after May 18 1944, and memories of Zafer Karatay in this period are also in the scope of this paper.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.en_US
dc.format.extent25 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-2 (2020-2021 Fall);7
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectKırımen_US
dc.subjectKırım Türklerien_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectSürgünen_US
dc.subjectKırım Savaşıen_US
dc.subjectII. Dünya Savaşıen_US
dc.subjectCrimeaen_US
dc.subjectCrimea Turksen_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.subjectExileen_US
dc.subjectCrimean Waren_US
dc.subjectII. World Waren_US
dc.titleKaratay Ailesinin Kırım’dan Türkiye’ye göçüen_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3511


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike