Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Bora Deniz
dc.contributor.authorDurmuş, Emre
dc.contributor.authorChafra, Fatma
dc.contributor.authorBoz, Gökberk
dc.contributor.authorUlusoy, Ufuk
dc.contributor.authorBozan, Umutcan Kaan
dc.date.accessioned2021-04-08T11:34:53Z
dc.date.available2021-04-08T11:34:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76156
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 27-29).en_US
dc.description.abstractOsmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında batılılaşma hareketleri ile önem kazanan terzilik mesleği, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yaşanan ve 21. yüzyıla kadar ulaşan sosyoekonomik değişimleri yakından takip etmiştir. Bu araştırma yazısı 19. yüzyılın sonlarından 21. yüzyıla kadar Türkiye sınırları içindeki “ısmarlama terzilik” ve daha geniş kapsamda modayı, odak noktasına ilk ısmarlama Türk gömlekçisi Celalettin Benli’yi alarak incelemiştir. Kronolojik olarak önce Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarındaki batılılaşma etkisiyle oluşan moda anlayışı ve terzilik usulleri incelenmiştir. Bunu takiben Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Şapka ve Kıyafet İnkılabının ve toplumsal alandaki modernleşmenin etkileri altında Türk modası incelenmiştir. 1950-1970 yılları arasında Celalettin Benli’nin ısmarlama terzilik mesleğine girişiyle bağlantılı olarak azınlık terzilerin göçü ve Türkiye ekonomisinin küresel pazarlarla bağlantı kurmasıyla birlikte Türk terzilerinin yaygınlaşması incelenmiştir. Son bölümde ise 20. yüzyılın son dönemi ile 21. yüzyılın ilk dönemleri içinde hız kazanan ve makinize olan moda sektöründeki kapitalist anlayışın etkisi, globalleşmenin ve fabrikalaşmanın bu gelişime sağladığı katkılar, ısmarlama terziliğin şu anki durumu ve gelecekteki olası değişimler ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research paper has examined “ısmarlama terzilik” / bespoke tailoring and fashion in Turkey from the late 19th to early 21st century centering the analysis on the first Turkish bespoke tailor, Celalettin Benli. Chronologically, the paper initially examines fashion trends and tailoring traditions among the populace, both which were under the effect of westernization since the last century of the Ottoman Empire. Furthermore, fashion trends in the Turkish Republic’s founding years were examined which were characterized by modernization and the Hats and Clothing Revolution. The time period after the early years of the Republic (1950-1970) was examined with a special focus on Celalettin Benli commencing tailoring. After tailors in Turkey of non-Turkish descent migrated and were replaced by Turkish tailors, the evolution of Turkish fashion continued with bespoke tailoring as the driving force. The paper concludes by focusing on the changes in the fashion industry from the late 20th to early 21st century by industrialization and globalization under a capitalist economy model. Additionally, the effects of the aforementioned changes on bespoke tailoring, its current state, and possible future prospects for it as an industry branch was examined.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Turaç Hakalmaz.en_US
dc.format.extent49 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesTuraç Hakalmaz, HIST 200-13 (2020-2021 Fall);6
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectTürkiye Cumhuriyeti’nde terziliken_US
dc.subjectIsmarlama terziliken_US
dc.subjectGiyim sektöründe sanayileşmeen_US
dc.subjectİlk türk Ismarlama gömlekçisien_US
dc.subjectCelalettin Benlien_US
dc.subjectTailoring in the Turkish Republicen_US
dc.subjectBespoke tailoringen_US
dc.subjectIndustrialization in the clothing industryen_US
dc.subjectFirst Turkish bespoke tailoren_US
dc.subjectCelalettin Benlien_US
dc.titleOsmanlı’dan Türkiye'ye ısmarlama terzilik: Celalettin Benlien_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3393


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike