Show simple item record

dc.contributor.authorAlakuş, Ozan
dc.contributor.authorAğaçcıoğlu, Hilal
dc.contributor.authorTürkel, Ahmet Emre
dc.contributor.authorÜnal, Bilgehan
dc.contributor.authorYazkan, İlayda İpek
dc.date.accessioned2021-04-08T10:56:13Z
dc.date.available2021-04-08T10:56:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76155
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 19).en_US
dc.description.abstractYapmış olduğumuz çalışmada elektronik müziğin ülkemizdeki öncüsü olan Bülent Arel’in hayatı incelenmiştir. Makalenin giriş kısmında, Bülent Arel’in çocukluk ve gençlik yıllarından, makalenin ikinci kısmında ise müzik kariyerindeki en verimli dönemlerinden bahsedilmiştir. Üçüncü kısımda, Arel’in Yale Üniversitesi’nde çalışmaya başlamasından bahsedilmektedir. Dördüncü kısımda, Ankara ile New York arasında gidip geldiği dönemdeki yaşamı anlatılmaktadır. Beşinci olarak dans ve elektronik müzik detaylı olarak ele alınmış ve hayatındaki önemli noktalara değinilmiştir. Makalenin son kısmında buhranlı geçen hastalıkla mücadele ettiği seneler ve vefatı anlatılmıştır. Ek olarak, Bülent Arel’in tüm eserleri bir liste halinde en sona eklenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn our study, the life of Bülent Arel, who is the pioneer of electronic music in our country, has been examined. In the introduction part of the article, the childhood and youth of Bülent Arel are mentioned, and in the second part of the article, his most productive periods in his music career are mentioned. In the third part, it is mentioned that Arel started to work at Yale University. Fourthly, his life in the period between Ankara and New York is explained. In the fifth part, dance and electronic music were discussed in detail and important points in his life were mentioned. In the last part of the article, the years he struggled with the depressed disease and his death are explained. In addition, all works of Bülent Arel have been added to the end as a list.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Abdürrahim Özer.en_US
dc.format.extent21 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST 200-12 (2020-2021 Fall);11
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectElektronik müziken_US
dc.subjectHelikonen_US
dc.subjectYale Üniversitesien_US
dc.subjectStony Brooken_US
dc.subjectODTÜen_US
dc.subjectBulvar Müzikalien_US
dc.subjectMadrigal Korosuen_US
dc.subjectColumbia Princeton Elektronik Müzik Merkezien_US
dc.subjectSine-wave Generatoren_US
dc.subjectAnkara Radyosuen_US
dc.subjectRockefeller Bursuen_US
dc.subjectStereo elektronik musicen_US
dc.subjectElectronic musicen_US
dc.subjectBulvar Musicalen_US
dc.subjectYale Universityen_US
dc.subjectMadrigal Chorusen_US
dc.subjectColumbia Princeton Electronic Music Centeren_US
dc.subjectSine-wave Generatoren_US
dc.subjectRadio Ankaraen_US
dc.subjectRockefeller Scholarshipen_US
dc.subjectStereo electronic musicen_US
dc.titleElektronik müziğin Türkiye’ye gelişinin öncülerinden Bülent Arel’in hayatıen_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3509


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike