Show simple item record

dc.contributor.authorÜçüncüoğlu, Zeynep Göksu
dc.contributor.authorTürkal, Tuba
dc.contributor.authorBüküm, Elif Nil
dc.contributor.authorBada, Saten
dc.contributor.authorMutlu, Erengazi
dc.contributor.authorKösoğlu, Mustafa Sait
dc.date.accessioned2021-04-07T13:49:49Z
dc.date.available2021-04-07T13:49:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76150
dc.descriptionAnkara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 19-21).en_US
dc.description.abstractİstanbul’un Kadıköy ilçesinde, Osmanlı Döneminde kurulan eski bir ana tren istasyonu olan Haydarpaşa Garı’nın kuruluş süreci anlatılmıştır. İlerleyen dönemlerde Gar’ın kuruluşunun ardından Gar’ın bugünkü görünüme kavuşmasındaki süreç incelenmiştir. Hem Anadolu hem de Avrupa’ya açılan Haydarpaşa Tren Garı, mimarisiyle de uzun dönemler ilgi çekmiştir. Ayrıca Alman mimarisinin etkisindeki bu yeni bina o dönem Osmanlısı için şehre farklı bir mimari bakış açısı kazandırmıştır. Gar hem mimarisiyle ilgi çekip kültürel anlamda katkı sağlarken aynı zamanda şehre ekonomik olarak da katkıda bulunmuştur. Öte yandan Gar sadece mimarisiyle değil kurulduğu günden bu yana başına gelen olaylarla, gerek doğal afetler gerek ise kapatılma süreçleri ile sık sık gündeme gelmiştir. Garın başına gelen, yangın gibi tahribata neden olan doğal afetlerden sonra çeşitli restorasyon çalışmaları söz konusu olmuş ve dönem dönem farklı restorasyon çalışmaları yürütülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe establishment process of Haydarpaşa Train Station, an old main train station established in the Ottoman Period in Kadıköy district on the Anatolian side of Istanbul, has been described. In the following periods, after the establishment of the Station, the process in which the Station gained its current appearance was also examined. Haydarpaşa Train Station, which opened to both Anatolia and Europe, has attracted attention for a long time with its architecture. Also, this new building, under the influence of German architecture, gave the city a different architectural perspective for the Ottoman Empire at that time. While the station attracted attention with its architecture and contributed culturally, it also contributed to the city economically. On the other hand, the station has frequently come to the fore not only with its architecture but also with the events that have i happened since the day it was founded, both natural disasters and the processes of closure. After the natural disasters that happened to the station and caused damage such as fire, various restoration works were carried out and different restoration works were carried out from time to time.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Tuğçe Kancı.en_US
dc.format.extent21 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesTuğçe Kancı, HIST 200-3 (2020-2021 Fall);1
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectHaydarpaşa Tren Garıen_US
dc.subjectMimarien_US
dc.subjectRestorasyonen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectArkeolojik kazıen_US
dc.subjectHaydarpaşa Train Stationen_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectRestorationen_US
dc.subjectEconomyen_US
dc.subjectArchaeological excavationen_US
dc.titleGeçmişten günümüze Haydarpaşa Garı'nın tarihi serüvenien_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3441


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike