Show simple item record

dc.contributor.authorTokuç, Efe
dc.contributor.authorŞenay, Hasan
dc.contributor.authorAkdeniz, Melis
dc.contributor.authorÖzyurt, Nermin
dc.contributor.authorGökdağ, Özge
dc.date.accessioned2021-04-07T08:10:21Z
dc.date.available2021-04-07T08:10:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76123
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 18-20).en_US
dc.description.abstractHalk dansları, birçok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan kıymetli bir mirastır. Bu alanda faaliyet gösteren topluluklar Türk kültürünün yaşatılması ve tanıtılması açısından son derece mühimdir. Hacettepe Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu da bu anlamda önemli başarılar etmiş topluluklardan biridir. Topluluk, Türk halk danslarının otantikliğini bozmadan modernize edilmiş hallerini dünyaya tanıtmayı, yabancı ülkelerde Türk kültürüne olan kalıplaşmış bakış açısını değiştirip dostluklar kurmayı ve aynı zamanda Türk insanını kendi kültürünü öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun başarıları, dış kamuoyu ve Türkiye üzerindeki etkileri, kilometre taşları, ayırt edici özellikleri ve güncel durumu incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractFolk dances are valuable cultural inheritances that are very crucial for Turkish culture just as they are for many other cultures. Communities that are active in that field are certainly important for sustaining and advertising Turkish culture. Hacettepe Children and Youth Folk Dance Group is one of these communities that has gained important achievements. The community aims to present the modernized versions of the traditional Turkish dances, without harming their authenticity, to the world. It also aims to establish friendship-like relations by changing the stereotyped perspectives that are held against the Turkish culture as well as encouraging Turkish people to learn their own culture. Thus, in this research, Hacettepe Children and Youth Folk Dance Group’s achievements, its effects on the world public opinion and Turkey, its milestones, distinguishing features and current status will be investigated.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Abdürrahim Özer.en_US
dc.format.extent38 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST 200-12 (2020-2021 Fall);2
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectTürk halk danslarıen_US
dc.subjectKültürel mirasen_US
dc.subjectCIOFFen_US
dc.subjectFestivalen_US
dc.subjectHacettepeen_US
dc.subjectÇocuk grubuen_US
dc.subjectTurkish folk dancesen_US
dc.subjectCultural heritageen_US
dc.subjectChild groupen_US
dc.titleTürkiye'nin halk danslarını dünyaya tanıtan topluluk: Hacettepe çocuk ve gençlik halk dansları topluluğuen_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3500


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike