Show simple item record

dc.contributor.authorYalçınkaya, Leyla
dc.contributor.authorÖzkan, Ayça Deren
dc.contributor.authorYıldırım, Alp Buğra
dc.contributor.authorÇakır, Ufuk
dc.date.accessioned2021-04-06T10:49:48Z
dc.date.available2021-04-06T10:49:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76103
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 20-22).en_US
dc.description.abstractTürkiye’nin ilk kadın kardiyoloğu olan Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan kalp ve dolaşım sistemleri hastalıklarını inceleyen kardiyoloji biliminin Türkiye’de gelişmesinde büyük rol oynadı. Çalışmada kendisinin akademik hayatından, kardiyoloji alanında Türkiye’ye yaptığı katkılar ve kişisel hayatı anlatılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kardiyoloji bilim dalının tarihi ayrıca tıp alanında ve buna bağlı olarak da insan hayatındaki önemi kaleme alınmıştır. Kardiyoloji biliminin Türkiye’de gelişimi detaylı bir şekilde aktarılırken Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan’ın bu gelişimdeki değerli katkılarından bahsedilmiştir. Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek olan Türkiye Kardiyoloji Derneği’nin (TKD) kurucularından biri olmuştur. Bu dernek Türkiye’nin dünya çapında meşru bir gelişme kaydettiğini kanıtlamıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan’ın akademik hayatı, yurtiçinde ve yurtdışında aldığı eğitim ve eğitim sonrası Türkiye’de yaptıkları anlatılmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Kaymakçalan, Ankara Tıp Fakültesi de asistan olarak çalıştıktan sonra Fulbright Bursu’nun ilk kazananlarından biri olarak Amerika’da eğitim görmüştür. Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesinde profesör olup ders vermeye başlamıştır. Çalışmanın son bölümünde ise Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan’ın Türkiye’ye ve tıp alanına olan katkılarından söz edilmiştir. Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan Türkiye’de kalp hastalarına önemli yardımda bulunan koroner Bakım Ünitesini kurmuştur. Amerika’daki eğitiminden dönen Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan Ankara Tıp Fakültesi’nde Türkiyenin ilk Kalp Kateterizasyon-Hemodinami Laboratuvarı’nı kurmuştur. Bunlara ek olarak Türkiye’de bir çok önemli derneğin kurucu üyeleri arasında yer almıştır.en_US
dc.description.abstractProf. Dr. Sabahat Kaymakcalan, who is Turkey's first female cardiologist, has played a major role in the development of science in Turkey with studying diseases of the heart and circulatory system in cardiology. In this study, her academic life, her contributions to Turkey in the field of cardiology and her personal life have been described. In the first part of the study, the history of cardiology science, and its importance in the field of medicine and in human life are described. While talking about the developments of cardiology science in Turkey, Professor Dr. Sabahat Kaymakçalan's valuable contributions to the field were mentioned. Additionally, Prof. Dr. Sabahat Kaymakcalan also established the Turkish Society of Cardiology, which represents Turkey’s cardiology field internationally. This association has proved that Turkey made significant developments in the cardiology field. In the second part of the study, Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan’s academic life, the education she received at Turkey and abroad, and what she did in Turkey, after training were described. Professor Dr. Kaymakçalan, worked as an assistant at Ankara Medical Faculty after graduating from Istanbul Medical Faculty. Afterwards, she has received higher education in the United States as one of the first recipients of the Fulbright Scholarship. After completing her education, she became a professor at Ankara University and started teaching. In the last part of the study, contributions of Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan to Turkey and to the field of medicine has been mentioned. Prof. Dr. Sabahat Kaymakcalan established the coronary care unit in Turkey which is important for heart patients. Returning from her education in the United States, Prof. Dr. Sabahat Kaymakcalan has also established Turkey's first Heart Catheterization Hemodynamics Laboratory in Ankara Faculty of Medicine. In addition to these, she was among the founding members of the important associations in Turkey.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Turaç Hakalmaz.en_US
dc.format.extent30 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesTuraç Hakalmaz, HIST 200-4 (2020-2021 Fall);3
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectKardiyolojien_US
dc.subjectTürkiye’de Kardiyolojien_US
dc.subjectİlk Kadın Kardiyologen_US
dc.subjectProf. Dr. Sabahat Kaymakçalanen_US
dc.subjectCardiologyen_US
dc.subjectCardiology in Turkeyen_US
dc.subjectFirst Woman Cardiologisten_US
dc.titleTürkiye’nin ilk kadın kardiyoloğu Prof. Dr. Sabahat Tuluy Kaymakçalanen_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3361en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike