Show simple item record

dc.contributor.authorBayata-Canyaş, Aslı
dc.date.accessioned2021-03-31T02:09:12Z
dc.date.available2021-03-31T02:09:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2147-8376
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76026
dc.description.abstractYabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmesi konusu temel olarak Tapu Kanununda (m. 35) düzenlenmiştir. İlgili hüküm uyarınca yabancı gerçek kişiler belirli şartların gerçekleşmesine bağlı olarak Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı aynî hak edinebilirler; buna karşın hükümde açıkça kat irtifakından söz edilmediği görülmektedir. Bu durumda, yabancı gerçek kişiler lehine kat irtifakı tesisinin mümkün olup olmadığı konusu tereddüt uyandırabilir. Eşya hukuku doktrindeki ağırlıklı görüş olan kat irtifakının, eşyaya bağlı borç doğurduğu görüşü esas alındığında, Türk hukuku kapsamında yabancı gerçek kişilerin belli şartlar altında, bu tür hukuki işlemlere de taraf olabilmelerinin mümkün olmasından hareketle, kat irtifakı tesisinin de mümkün olduğu söylenebilir. Nitekim, hem mevzuat hem uygulamada bu çıkarımı destekler örnekler görülmektedir. Hatta kat irtifakı kurulmuş Türkiye’deki bir taşınmazın satışının gerçekleşmesi veya satışının vaat edilmesi dahi, Türk vatandaşlığının istisnai yoldan kazanılmasının yolunu açmaktadır.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleUyuşmazlık Mahkemesi Dergisien_US
dc.subjectTaşınmaz edinmeen_US
dc.subjectKat irtifakıen_US
dc.subjectTürk vatandaşlığıen_US
dc.subjectAynî haklaren_US
dc.subjectVatandaşlığın kazanılmasında istisnai halleren_US
dc.titleYabancı gerçek kişiler lehine Türkiye'deki taşınmazlar üzerine kat irtifakı tesisinin Türk vatandaşlığı kazanmaya etkisien_US
dc.title.alternativeGranting a construction servitude in favour of a foreign real person over immovable properties in Turkey and its effect on the acquisition of Turkish citizenshipen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage91en_US
dc.citation.epage109en_US
dc.citation.volumeNumber8en_US
dc.citation.issueNumber16en_US
dc.publisherUyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı
dc.contributor.bilkentauthorBayata-Canyaş, Aslı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record