Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbilen, Arif Barış
dc.date.accessioned2021-03-17T08:58:04Z
dc.date.available2021-03-17T08:58:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1304-2408
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/75944
dc.description.abstractTürk Medenî Kanunu’nun 27. maddesi, ad ve soyadı değişikliğinin ancak haklı sebeplerin varlığı hâlinde ve mahkeme kararına dayanılarak gerçekleştirilebileceği kuralını öngörmektedir. Bununla birlikte 19.10.2017 tarih ve 7039 sayılı Kanun’la 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen geçici madde 8 düzenlemesi, bu esastan ayrılarak, kişilerin ad ve soyadlarının mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın idare tarafından değiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, söz konusu düzenleme ile geçici bir süreliğine de olsa hukuk hayatımıza giren bu imkândan hangi hâllerde yararlanabileceği, başvuru koşullarının neler olduğu, prosedürün nasıl işleyeceği ve ad ve soyadı değişikliğinin üçüncü kişiler üzerinde ne gibi etkiler doğuracağı hususları üzerinde durulacaktır.en_US
dc.description.abstractArticle 27 of the Turkish Civil Code states that the change of name and surname can only be carried out in the presence of legitimate reasons and on the basis of a judicial decision. However, the provisional article 8 which is added to the law n° 5490 on the Population Services by the law n° 7039 of 19.10.2017, brings an exception to this principle and allows the change of name and surname without the requirement of a judge’s decision but with an administrative decision. In this study, the questions under which conditions one can take advantage of this legal opportunity, the conditions of application, how the procedure works and the effects of the change of name and surname for third parties will be tackled.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleTurkiye Barolar Birligi Dergisien_US
dc.subjectAdın değiştirilmesien_US
dc.subjectAd üzerindeki haken_US
dc.subjectKişiye sıkı sıkıya bağlı haken_US
dc.subjectChange of nameen_US
dc.subjectRight to a nameen_US
dc.subjectStrictly personal righten_US
dc.titleMahkeme kararına dayanmayan ad ve soyadı değişiklikleri: nüfus hizmetleri kanunu geçici madde 8 düzenlemesine bir bakışen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage265en_US
dc.citation.epage287en_US
dc.citation.volumeNumber141en_US
dc.publisherTürkiye Barolar Birliğien_US
dc.contributor.bilkentauthorÖzbilen, Arif Barış


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record