Show simple item record

dc.contributor.advisorGürzumar, Osman Berat
dc.contributor.authorYağmur, Refia Nur
dc.date.accessioned2021-01-14T11:49:31Z
dc.date.available2021-01-14T11:49:31Z
dc.date.copyright2020-12
dc.date.issued2020-12
dc.date.submitted2021-01-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54889
dc.descriptionCataloged from PDF version of article.en_US
dc.descriptionThesis (Master's): Bilkent University, Department of Law, İhsan Doğramacı Bilkent University, 2020.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 280-305).en_US
dc.description.abstractBu çalışma, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma ile Viyana Satım Antlaşması kapsamına giren bir milletlerarası satım sözleşmesinden dönme konusu incelenmiştir. Çalışmada öncelikle Antlaşma’nın sözleşmeye ihlal yaklaşımından kısaca bahsedilmiştir. Akabinde, Antlaşma’nın sözleşmeden dönme hakkının mevcudiyeti için aradığı iki alternatiften biri olan esaslı ihlal üzerinde durulmuş, bu doğrultuda tarafların Antlaşma kapsamındaki borçlarına ve başlıca esaslı ihlal hallerine değinilmiştir. Daha sonra, sözleşmeden dönme hakkının kullanılabileceği ikinci durum olan ek süre mekanizması ele alınmıştır. Son olarak, sözleşmeden dönme hakkının kullanılması bakımından sözleşmeden dönme beyanına ve sözleşmeden dönmenin sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır. Çalışmada Antlaşma’nın niteliği gereği, milletlerarası doktrindeki çalışmalardan ve çeşitli ulusal yargı makamları ile hakem heyetlerinin kararlarından mümkün olduğunca yararlanılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was prepared as a master's thesis at İhsan Doğramacı Bilkent University Institute of Economics and Social Sciences. The avoidance of an international contract within the scope of Vienna Sale Convention is examined by the study. First of all, the approach adopted by the Convention with regards to the breach is briefly mentioned in the study. Subsequently, fundamental breach, which is one of two alternatives required by the Convention for the existence of the right of avoidance of a contract is emphasized, and in this direction, the obligations of the parties under the Convention and main examples of fundamental breach are mentioned. Then, the additional period of time mechanism, the second case where the right of avoidance of a contract exists, is discussed. Finally, declaration of avoidance and the consequences of avoidance are comprehensively explained. Due to the characteristic of the Convention, international doctrines and decisions of various national judicial authorities and arbitral awards have been used as much as possible.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Refia Nur Yağmuren_US
dc.format.extentxiii, 340 leaves ; 30 cm.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCISGen_US
dc.subjectDönmeen_US
dc.subjectEk süreen_US
dc.subjectEsaslı ihlâlen_US
dc.subjectViyana satım antlaşmasıen_US
dc.subjectAvoidanceen_US
dc.subjectFundamental breachen_US
dc.subjectNachfristen_US
dc.subjectVienna sales conventionen_US
dc.titleViyana Satım Antlaşması çerçevesinde sözleşmeden dönmeen_US
dc.title.alternativeAvoidance under the Vienna Convention on the international sale of goodsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.description.degreeM.S.en_US
dc.identifier.itemidB125267


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record