Show simple item record

dc.contributor.advisorKalpaklı, Mehmet
dc.contributor.authorErmez, Uğur
dc.date.accessioned2021-01-12T11:14:50Z
dc.date.available2021-01-12T11:14:50Z
dc.date.copyright2020-12
dc.date.issued2020-12
dc.date.submitted2021-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54881
dc.descriptionCataloged from PDF version of article.en_US
dc.descriptionThesis (M.S.): Bilkent University, Department of Turkish Literature, İhsan Doğramacı Bilkent University, 2020.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 102-106).en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Halit Ziya Uşaklıgil’in kaleme aldığı, Türkiye Edebiyatı’nda ilk modern roman olarak sınıflandırılan Mai ve Siyah’ı melankoli, yaratıcılık ve kötülük kavramları açısından incelemeyi hedefler. Melankoli bahsinde, Mai ve Siyah’ta yer alan melankolik unsurlar ve semboller ele alınacaktır. Burada Julia Kristeva’nın Narsisistik Melankoli kavramı teorik alt yapıyı oluşturacaktır. Yaratıcılık bahsinde, Mai ve Siyah’ı kendinden önceki romanlardan ayıran unsurlar incelenecektir. Mai ve Siyah’ın Türkiye romanına dil, biçim ve içerik açısından getirdiği yenilikler geleneksel yaratıcılık ve modern yaratıcılık arasındaki farklara ve metinlerarasılığa değinilerek melankoli bağlamında ortaya konacaktır. Kristeva’nın, narsisistik melankoli ve yaratıcılık arasında kurduğu bağlantı teorik çerçeveyi oluşturacaktır. Kötülük bahsinde ise Kristeva’nın abject kavramsallaştırmasının sağlayacağı teorik arka planla beraber romandaki kötü karakterler yakın okuma tekniği kullanılarak incelenecek, kötü karakterlerin Türkiye romanında kötülüğe getirdiği yeni soluk ortaya konmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThis thesis aims to explore Mai ve Siyah (Azure and Black) by Halit Ziya Uşaklıgil, which is classified as the first modernist novel, in the context of melancholy, creativity and evil. On the topic of melancholy, the melancholic elements and symbols will be discussed. In that part, the term Narcissist Melancholy of Julia Kristeva will form the theoretical backround. The reforms that Mai ve Siyah brought to the novel of Turkey in terms of language, form and context will be revealed here by mentioning the differences between traditional creativity and modern creativity and intertextuality in terms of melancholy. The connection between narcissist melancholy and creativity of Julia Kristeva will form the theoretical background. In terms of evil, together with the theoretical background of Kristeva’s term abject, the evil characters will be examined by close reading and new breath that the evil characters brought to the concept of evil in the novel of Turkey will be revealed.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Uğur Ermezen_US
dc.format.extentvi, 106 leaves ; 30 cm.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAbjecten_US
dc.subjectJulia Kristevaen_US
dc.subjectMai ve Siyahen_US
dc.subjectMelankolien_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectCreativityen_US
dc.subjectMai ve Siyah (Azure and Black)en_US
dc.subjectMelancholyen_US
dc.titleMai ve Siyah romanının melankoli izleği ve yaratıcılık bağlamında incelemesien_US
dc.title.alternativeThe scrutiny of the novel Mai ve Siyah in the context of melancholy theme and creativityen_US
dc.typeThesisen_US
dc.departmentDepartment of Turkish Literatureen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.description.degreeM.A.en_US
dc.identifier.itemidB139468


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record