Show simple item record

dc.contributor.authorKoper, Aslı
dc.contributor.authorDerin, Kıvanç
dc.contributor.authorCandar, Mehmet Batuhan
dc.contributor.authorSözer, Nilsu Gül
dc.contributor.authorGöktaş, Yiğit
dc.date.accessioned2020-12-03T10:39:28Z
dc.date.available2020-12-03T10:39:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54813
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 27-29).
dc.description.abstractDenize kıyısı olan ülkelerin savunması, denizlerde başlar ve bunu temin edecek güç donanmadır. Cumhuriyet'in erken dönemlerinde Almanlar ile ortak inşa edilen gemiler donanmanın temel taşlarını oluşturmaya başladı. II. Dünya Savaşı ve sonrasında Amerikan hegemonyası ile değişen sistem ve donanma yapısı Türkiye Cumhuriyeti'nin denizdeki gücünü arttırdı. Amerika ile yakınlaşan Türkiye, NATO'ya üye olduktan sonra donanmasını geliştirmek için NATO ile ortak çalışmalar yürüttü. Fakat Kıbrıs sorunu sebebiyle Amerika ile ilişkilerin gerilmesi sonucu Türk Donanması kendi yapılanmasını ve milli stratejik tedbirler almaya karar verdi. Böylelikle bağımsız bir Cumhuriyet Donanması ortaya çıktı. Cumhuriyet Donanması Türkiye Cumhuriyeti karasularında kurulduğu tarihten itibaren önemli görevler üstlendi. 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı bunlardan biridir. Bu görevi diğerlerinden farklı kılan etmenler ise hazırlık sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptığı silah yardımlarını azaltması ve harekât sonrasında Türkiye'ye ambargo uygulamasıydı. Bu uygulamalar, donanmanın milli temellere dayanması gerekliliğini Türk hükümetine açık bir şekilde gösterdi. Bu doğrultuda 1960'lı yıllarda başlatılan çalışmalar, 1975 yılında uygulanan silah ambargosunun etkisinde kurulan firmaların da katkısıyla özellikle 2000'li yıllarda hem güçlü hem de milli bir donanmanın oluşmasını sağladı.
dc.description.abstractDefense of the seashore countries begins in seas and it is related with the power of its navy. In the early years of the Turkish Republic, the ships built jointly with the German Republic began to form the cornerstones of the navy. American hegemony after World War 2 and changing structure of the system and navy increased the power of the Turkish Republic over the seas. After converging with the United States and being a member of NATO, Turkey has conducted joint work with NATO in order to enhance its navy. However, as a result of the tension between US due to Cyprus problem, Turkish Navy decided to constitute its own structure and take national strategic measures. Thus, independent Turkish Republic Navy has emerged. From the date of establishment of the Turkish Republic Navy, it has undertaken significant duties in order to protect the homeland in the territorial waters of the Republic of Turkey. For instance, Turkish Invasion of Cyprus in 1974 is one of them which is different in terms of the approach of America to the event. During the preparation process of this invasion, United States of America reduced the arms aid and the Republic of Turkey to embargo after the operation. Accordingly, these implementations clearly showed the necessity of the navy to be based on national foundations to the Turkish government. In this regard, the actions started in 1960's and the firms established under the influence of the arms embargo in 1975 lead to the formation of strong, civil and a national navy in the 2000's.
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.
dc.format.extent39 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-9 (2019-2020 Spring) ; 2
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectCumhuriyet Donanmasıen_US
dc.subjectKıbrıs Barış Harekâtıen_US
dc.subjectMillileşmeen_US
dc.subjectambargoen_US
dc.subjectSilah yardımıen_US
dc.subjectTurkish Naval Forcesen_US
dc.subjectTurkish Invasion of Cyprusen_US
dc.subjectNationalizationen_US
dc.subjectEmbargoen_US
dc.subjectArms aiden_US
dc.subject.lccÖZTÜRK HIST 200-9/2 2019-20
dc.titleKıbrıs ambargosunun Cumhuriyet Donanması'nın millileşmesine etkisi
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3278en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike