Show simple item record

dc.contributor.authorSır, Batuhan
dc.contributor.authorDurgun, Efe Barış
dc.contributor.authorAkarırmak, Mete
dc.contributor.authorKüçük, Hasan Basri
dc.contributor.authorErtuğrul, Özgür Erdem
dc.contributor.authorErcan, Samet
dc.date.accessioned2020-12-03T10:39:13Z
dc.date.available2020-12-03T10:39:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54781
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 21-22).
dc.description.abstractİnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olan örtünme ihtiyacı Paleolitik ve Mezolitik dönemlerde hayvan derilerinden karşılanırken, Neolitik döneme gelindiğinde eğirme ve ardından ikili iplik sisteminin geliştirilmesi ile Dokumacılık oluşmuş ve örtünme malzemesi açısından bir devrim yaşanmıştır. Bir sonraki devrim ise Orta Asya'da koyunun evcilleştirilmesi ve bu sayede hayvansal iplik üretimine geçilmesiyle olmuştur. Bu devrime öncülük etmesi sebebiyle Çin, dokumacılık sektöründe uzun bir süre en önde gelen üretim merkezlerinden olmuştur. Çin'in dokumacılık kültüründen etkilenen Türk dokuma kültürü gelişmiş, Türkler Anadolu'ya geldikten sonra da bölge kültürüyle beslenmiş ve ilerlemiştir. Sanayi devriminden sonra Avrupa'da başlayan kitlesel üretimden başlarda kötü etkilenen Türk dokumacılığı ilerleyen dönemlerde sanayileşerek tekrar pazara dahil olmuştur. Türkiye'de dokumacılığın önemli merkezlerinden olan Denizli'ye bağlı Kızılcabölük köyü kayda değer bir dokumacılık geçmişine sahiptir. Roma ve Osmanlı döneminde de dokumalarıyla ünlü olan belde kültürünü 2020 yılına kadar geliştirerek gelmiştir. İlk önce sanayileşmenin gerisinde kalmanın ardından Birinci Dünya Savaşı'nın kötü etkileriyle baş eden Kızılcabölük dokumacılığı köklü geçmişi sebebiyle bu dönemleri atlatarak varlığını korumayı başarmıştır. Teşvik politikaları sayesinde sanayisini geliştirmiş ardından doğal ürünlerin tekrar gündeme gelmesiyle kültürel mirasını kaybolmaktan kurtarmıştır. Son 50 yılda bölgede kitlesel üretim ila yurt dışı pazarına dahil olunmuş, atadan kalma tezgahlarla kültür yaşatılır hale gelmiştir.
dc.description.abstractWhile the need for covering, which is one of the most basic needs of human beings, was met from animal skins during Paleolithic and Mesolithic periods, weaving was formed by spinning and subsequently with the development of the double yarn system, and a revolution occurred in terms of covering material in the Neolithic era. The next revolution was the domestication of sheep in Central Asia and thus the production of animal yarn. As a pioneer in this revolution, China was one of the leading production centers in the weaving industry. Turkish weaving culture, which was influenced by the weaving culture of China, has developed, and after the Turks came to Anatolia, they fed and advanced with the regional culture. Turkish weaving, which was badly affected by the mass production that started in Europe after the industrial revolution, was industrialized in the following periods and reintroduced to the market.Denizli connected Kızılcaboluk village, which is one of the major weaving centers in Turkey has a significant history of weaving. Famous for its weavings in the Roman and Ottoman periods, it has developed by improving the culture of the town until 2020. Kızılcaboluk weaving, which has coped with the bad effects of the First World War, has developed and survived to this day due to its deep-rooted history, after being first behind industrialization. Thanks to its incentive policies, it improved its industry and then saved its cultural heritage from disappearing as natural products came to the fore again. In the last 50 years, in the region, mass production has been included in the foreign market, and culture has been kept alive with ancestor stalls.
dc.description.statementofresponsibilityby Turaç Hakalmaz.
dc.format.extent26 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesTuraç Hakalmaz, HIST 200-6 (2019-2020 Spring) ; 4
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectKızılcabölüken_US
dc.subjectDokumaen_US
dc.subjectDenizlien_US
dc.subjectEge Bölgesien_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.subjectDokumacılık tarihien_US
dc.subjectDokuma tezgahıen_US
dc.subjectKızılcaboluken_US
dc.subjectWeavingen_US
dc.subjectAegean Regionen_US
dc.subjectHistory of weavingen_US
dc.subjectLoomen_US
dc.subject.lccHAKALMAZ HIST 200-6/4 2019-20
dc.titleKızılcabölük Köyü'nde dokumacılık gelişimi, etkileri, yurt içi ve yurt dışı serüveni
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3249en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike