Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkara, Elif
dc.contributor.authorŞengül, İlker
dc.contributor.authorArslan, Selim Alp
dc.contributor.authorYılmaz, Sude
dc.contributor.authorŞentürk, Özge Aray
dc.date.accessioned2020-12-03T10:39:06Z
dc.date.available2020-12-03T10:39:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54766
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 16).
dc.description.abstractBu makalede tiyatroda mekânsal bir form olan karakutu (blackbox) ele alınmıştır. Önce tiyatro mimarisi (tiyatro yapıları) hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmış ve farklı yapılar tanıtılmıştır. Karakutunun nerede ortaya çıktığı açıklandıktan sonra Türkiye‟ye gelişi ve gelişimi incelenmiş, sanatçıları bu yapıyı kullanmaya iten nedenler irdelenmiştir. Aynı zamanda ortaya çıkan ve karakutunun bağımsız olarak düşünülemeyeceği in-yer-face akımının tiyatro oyunlarına ve seyirciye etkisi nedenleriyle beraber incelenmiştir. Blackbox‟la beraber gelen değişimleri anlayabilmek için bu akımdan önce Türkiye‟de sahne sanatlarının nasıl olduğu bilgisine de yer verilmiş, blackbox‟ın Türk Tiyatrosu‟na etkisi ve aldığı tepkiler dönem kaynakları yardımıyla okuyucuya sunulmuştur.
dc.description.abstractIn this article, a form of architecture in theatre, blackbox, is investigated. A brief introduction is given about theatrical architecture, different structures are introduced. After the origin of blackbox structure is explained, blackbox's arrival to Turkey is viewed, the reasons behind why performers choose this new structure are discussed. A deep investigation is carried out about in-yer-face movement (and its effects on acts and audience), which cannot be considered independently from blackbox. A research is conducted about how performing acts were before blackbox came to Turkey in order to be able to understand the changes, the effects of blackbox to Turkish theatre and reactions from the audience are presented to reader with the help of relevant sources.
dc.description.statementofresponsibilityby Abdürrahim Özer.
dc.format.extent16 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST 200-1 (2019-2020 Spring) ; 4
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectKarakutuen_US
dc.subjectin-yer-faceen_US
dc.subjectTheatreen_US
dc.subjectBlackboxen_US
dc.subject.lccÖZER HIST 200-1/4 2019-20
dc.titleMekansal anlamda yeni yapı: Tiyatroda karakutu ve Türkiye'deki gelişimi
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike