Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Emre
dc.contributor.authorŞen, Zehra Betül
dc.contributor.authorYebrem, Berkay
dc.contributor.authorÇalkan, Deniz
dc.contributor.authorDilek, Sina
dc.date.accessioned2020-12-03T10:38:41Z
dc.date.available2020-12-03T10:38:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54712
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 14-15).
dc.description.abstract1930'lu ve 1940'lı yıllar, Türkiye'nin yeni yeni kalkınmaya başladığı yıllardır. 1937 yılında dünyaya gelen Hikmet Çetin'in çocukluğu tam da bu yıllara denk gelmiştir. Buna bağlı olarak bir çok imkansızlıkla mücadele etmiş ve lisans öncesi eğitimini büyük bir çaba göstererek tamamlamıştır. Üniversite eğitimini aldığı 1960 'lı yıllar ise Türk siyasetinin en çalkantılı olduğu dönemlerden biri olmuştur. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi bu çalkantılı dönemde yaşanan olayların başında gelmektedir. Hikmet Çetin, üniversiteyi bitirip bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştıktan sonra 1960'lı yılların ortalarında yüksek lisans için Amerika'ya gitmiştir. Amerika'da bulunduğu 1964 yılı ve sonrası yıllarda, Amerika'da özgürlük ve eşitlik mücadeleleri ön plana çıkmıştır. Eğitim hayatı boyunca çevresinde yaşanan olaylar hem Hikmet Çetin'in ideolojilerini şekillendirmiş hem de siyasete olan ilgisini arttırmıştır. Hikmet Çetin, 1977 yılında milletvekili seçilmesi ile birlikte siyasete tam anlamıyla atılmıştır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi ve sonrası dönemde siyasete aktif olarak katılmıştır. Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanlığı, NATO Temsilciliği gibi bir çok farklı siyasi mevkide yer almış olan Hikmet Çetin, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir kişiliktir. Bu araştırmada Hikmet Çetin ile yaptığımız röportajdan, gazete haberlerinden ve meclis tutanaklarından yararlanılarak, Hikmet Çetin'in kişisel hayatına ve siyasi hayatına yer verilmiştir.
dc.description.abstractHikmet Çetin was born in 1937. Coinciding with the childhood years of Hikmet Çetin, '30s and '40s were the very beginnings of Turkey's journey of political and economical development. Due to the poor social and economical conditions prevailing in these years, Hikmet Çetin had to face many hardships and completed his first and secondary education with a lot of effort. Yet the years the 1960s, where he was in university were one of the most unstable periods of Turkish politics. 27 May 1960 Turkish coup d'état may be given as one of the significant incidents of the period. After graduating and working in the State Planning Organisation for a while, Hikmet Çetin has moved to America in the mid-'60s to pursue a master's degree. 1964, where he was in America, was a year of which the campaigns of freedom and equality were most pronounced. Social and political events Hikmet Çetin has confronted during the years of his education have shaped his ideology and contributed his interest in politics. Being elected as a deputy, 1977 has been the starting point of Hikmet Çetin's political life. He actively took part in politics both before and after the 12 October 1980 Turkish coup d'état. Serving to Turkish Government as the Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, Chairman of the Turkish Parliament and NATO's Senior Civilian Representative, Hikmet Çetin is an important politician of Turkish political history. In this paper, Hikmet Çetin's personal and political life has been investigated by using sources such as the news, official parliament reports, and the interview done with Hikmet Çetin.
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.
dc.format.extent18 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-16 (2019-2020 Spring) ; 9
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectHikmet Çetinen_US
dc.subjectTürk siyasi tarihien_US
dc.subject1960 Askeri Darbesien_US
dc.subject1980 Askeri Darbesien_US
dc.subjectCumhuriyet Halk Partisien_US
dc.subjectSosyaldemokrat Halkçı Partien_US
dc.subjectTurkish politicsen_US
dc.subjectTurkish political historyen_US
dc.subject1960 Turkish coup d'étaten_US
dc.subject1980 Turkish coup d'étaten_US
dc.subjectRepublican People's Partyen_US
dc.subjectSocial Democratic Populist Partyen_US
dc.subject.lccÖZTÜRK HIST 200-16/9 2019-20
dc.titleHikmet Çetin'in siyasi hayatı ve döneminin Türk siyasetine etkileri
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3333en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike